Komunikat prasowy

Amazon zezlátl a podpořil onkologické pacienty: Nadaci Kapka naděje věnoval částku přes 600 tisíc korun, stovka zaměstnanců se zapsala do registru dárců dřeně

Amazon zezlátl a podpořil onkologické pacienty: Nadaci Kapka naděje věnoval částku přes 600 tisíc korun, stovka zaměstnanců se zapsala do registru dárců dřeně

Společnost Amazon v rámci měsíce boje proti onkologickým onemocněním podpořila nadaci Kapka naděje finančním darem ve výši 617 tisíc korun. Částka poputuje na nákup nových zdravotnických přístrojů pro zkvalitnění péče o dětské pacienty. Cílem kampaně Amazon Goes Gold je nejen finanční pomoc, ale i osvěta týkající se této problematiky. Do akce se zapojilo více než 1 000 zaměstnanců distribučního centra v Dobrovízi, kteří přišli do práce v pyžamu.

AGG 2021

27/09/2021 | Praha/Dobrovíz

Právě v pyžamu totiž onkologičtí pacienti často stráví během léčby a rekonvalescence v nemocničních zařízeních i dlouhé měsíce. Za každého zaměstnance, který na známku solidarity zvolil jako pracovní oděv pyžamo, věnoval Amazon nadaci 75 Kč. Aktivity se zúčastnilo celkem 1036 zaměstnanců a celková suma se tak přehoupla přes 77 tisíc korun. Akce Amazon Goes Gold se zúčastnila také Denise Veselá, která pracuje v dobrovízském distribučním centru jako školitelka: „Do charitativních aktivit Amazonu se zapojuji velmi ráda. Letos jsem přišla v pyžamu a županu. Přijít takto do práce je to nejmenší, jak mohu pomoci. Je skvělé, že Amazon takovou aktivitu organizuje,” říká.

Společnost Amazon částku navýšila o dalších 540 tisíc korun. „České distribuční centrum Amazonu letos zezlátlo již počtvrté. Vážím si toho, že našim zaměstnancům není osud onkologických dětských pacientů lhostejný a zapojili se do akce na jejich podporu. Vybrané peníze věnujeme již tradičně nadaci Kapka naděje, která se v pomoci nemocným dětem angažuje,“ řekl Michal Šmíd, generální ředitel společnosti Amazon.

Stovka zaměstnanců se zapsala do registru dárců kostní dřeně

Nejen tímto způsobem však mohli zaměstnanci akci podpořit. Kromě nákupu reklamních předmětů se mohli v rámci akce Amazon Goes Gold nechat dobrovolně zapsat do programu dárcovství kostní dřeně. Oproti předchozím rokům se během pandemie totiž počet nových potenciálních dárců snížil přibližně na třetinu. Této příležitosti využilo 117 zaměstnanců Amazonu. „Těší mě, že se nad rámec běžného programu podařilo uspořádat nábor do Českého registrů dárců krvetvorných buněk při IKEM. Možná se nám tak společně podaří zachránit i život, a to je skvělý pocit. Děkuji všem, kteří se na této události podílejí,“ říká Jan Fischer, ředitel nadačního fondu Kapka naděje.

Po celém světě jsou onkologická onemocnění příčinou úmrtí více než 100 tisíc dětských pacientů ročně. Cílem Kapky naděje je přispět ke snížení tohoto čísla a kontinuálně podporovat zdravotní, školní, kulturní a sociální potřeby dětí postižených nádorovými onemocněními. „Již potřetí máme unikátní příležitost nadchnout všechny zaměstnance společnosti Amazon pro pomoc nemocným dětem. Získané prostředky budou, stejně jako v loňském roce, investovány do nákupu přístrojového vybavení pro Kliniku dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol, a to přímo pro transplantační jednotku,“ doplňuje Jan Fisher.