Komunikat prasowy

Ženám, které chtějí budovat kariéru v Amazonu pomáhají speciální programy

Ženám, které chtějí budovat kariéru v Amazonu pomáhají speciální programy

Studentky, maminky, pracující důchodkyně, které si přivydělávají, ale i ženy se sluchovými obtížemi. V distribučním centru Amazonu ve středočeské Dobrovízi pracuje široké spektrum žen. Právě ty tvoří přes 40 procent z celkového počtu zaměstnanců, což je obecně pro obor logistiky vysoké číslo. Ambicí vedení společnosti je však docílit rovného zastoupení žen i mužů, a proto se snaží poskytovat ženám maximální podporu v rozvoji jejich kariéry.

IWD vzdělávání

07/03/2023 | Praha/Dobrovíz

Hledání talentů, kteří by rádi rozvíjeli svou kariéru, v Amazonu probíhá prakticky celoročně, a to v rámci hodnotícího procesu. Konkurenceschopná mzda a atraktivní benefity jsou však pouze jedním z pilířů motivace zaměstnanců. Jejím důležitým prvkem jsou také možnosti osobního rozvoje v rámci firemních školení. Na podporu kariérního rozvoje žen se v Amazonu osvědčily dva konkrétní programy. „Women Career Development“, který je zaměřený na rozvoj zaměstnankyň na vstupních pozicích a soustředí se na témata jako předsudky, životní role a kariérní rozhovor. Ženy se v něm navzájem podporují a motivují sdílením zkušeností z praxe. Manažerky pak mají možnost zapojit se do dvoudenního tréninkového programu „Women in Leadership“, kde se setkávají s dalšími ženami z mezinárodních trhů. Následně ještě absolvují mentoring a koučink, aby se cítily sebejistěji.

Vzdělávání je pro rozvoj kariéry nezbytností

Jednou ze zaměstnankyň, která se v Amazonu vypracovala od vstupní pozice až po manažerskou je Klára Sasová. Do firmy nastoupila v době pandemie, kdy byla nucena zavřít vlastní gastro byznys. Začínala jen jako brigádnice během vánoční špičky, ale poté se rozhodla nastoupit na plný úvazek. Aktuálně má pod sebou okolo osmdesáti zaměstnanců, v sezónní špičce je jich přes sto: „Ráda využívám nejrůznějších workshopů, které mi zaměstnavatel nabízí, ať už osobně nebo online,“ říká Klára a doplňuje: „Pravidelně máme školení určené pro manažery, například jak si poradit s krizovými situacemi, jak zefektivnit práci manažera, anebo jak posouvat tým dopředu. Letos jsem se poprvé zúčastnila workshopu zaměřeného speciálně na ženy, kde jsme navzájem sdílely svoje zkušenosti, to bylo skvělé.“

Na manažerskou pozici se postupně vypracovala také Kateřina Pavlíková, která v Amazonu pracuje na oddělení HR, kam nastoupila hned po studiu vysoké školy. Ve firmě je již sedmým rokem, přičemž své působení v Amazonu na chvíli přerušila, aby odjela sbírat zkušenosti do zahraničí. Před čtyřmi lety se však rozhodla pro návrat. Své dovednosti rozvíjí pod vedením HR manažerky, která jí mentoruje. „Poprvé jsem zažila mentoring při vedení svého prvního týmu před dvěma lety. Aktuálně mám v rámci osobního rozvoje pravidelně každých 14 dní schůzky se svou manažerkou, kde mohu zkonzultovat vše potřebné,“ uvádí Kateřina.

Další úspěšnou ženou je Barbora Šikolová, která si práci v Amazonu vyzkoušela během stáže při studiu na vysoké škole. Po dokončení studia se rozhodla do firmy nastoupit na stálo. Ve firmě pracuje šestým rokem, aktuálně na pozici manažerky v oddělení zaskladňování zboží. Barbora během budování své kariéry vycestovala také do zahraničí. Služební cesta do Itálie, kam původně jela jen na několik týdnů, se nakonec prodloužila a zůstala zde přes rok na plný úvazek. V Itálii pomáhala s rozjezdem nového distribučního centra: „Nabrala jsem zde velké množství zkušeností, ze kterých čerpám dodnes,“ pochvaluje si.

Podpora zaměstnavatele je klíčová

„Klasickým stereotypem je, že ženy nejsou pro technické profese nadané a z toho pramení i jejich nedostatečné zastoupení v technických oborech, kde převažují muži. Pokud se podíváme na vzdělávací systém, v roce 2018 bylo pouze necelých 16,5 % absolventů ICT oborů žen. Českým firmám odbornice v technicky zaměřených oborech zoufale chybí,“ komentuje situaci v Česku Johana Jonáková, ředitelka neziskové organizace Gender Studies a doplňuje: „Bez ohledu na to, jakou profesi si ženy zvolily, čelí překážkám při vstupu na trh práce i při svém dalším kariérním rozvoji.“

Přístup zaměstnavatele je přitom pro podporu zaměstnankyň často klíčový. Progresivní zaměstnavatelé si však naštěstí uvědomují, že je nesmírně ekonomicky nevýhodné rezignovat na nábor a rozvoj celé jedné poloviny populace a připravovat se tak o talenty a nové myšlenky. Ženám jsou schopni například vyjít vstříc co se týče podpory ve vzdělávání, flexibility úvazku a výraz jako work-life balance pro ně není jen prázdný pojem z personalistických příruček,“ uzavírá Jonáková.