Kroky společnosti Amazon na pomoc zákazníkům a zaměstnancům postiženým onemocněním COVID-19: dodatečná mzda pro zaměstnance až do konce května

Kroky společnosti Amazon na pomoc zákazníkům a zaměstnancům postiženým onemocněním COVID-19: dodatečná mzda pro zaměstnance až do konce května

Shrnutí opatření společnosti Amazon s cílem omezit šíření koronaviru a současně podpořit osoby přímo nebo nepřímo postižené onemocněním COVID-19

29/04/2020 | Praha

Jako globální společnost bedlivě sledujeme situaci ohledně COVID-19. Vedle těch, které nemoc postihla, je tu mnoho dalších, kteří se nepřímo potýkají se změnami ve své práci, ve škole a v prostředí svých komunit. Představujeme proto některé způsoby, jak Amazon podporuje zákazníky, komunity a zaměstnance v těchto nesnadných časech.

Služby našim zákazníkům
Jsme přesvědčeni, že služba zákazníkům a komunitě jako takové je v této době klíčová, a chceme zajistit, že lidé dostanou včas vše, co potřebují. S rozšířením COVID-19 jsme svědky nárůstů počtu nákupů online, což ovlivňuje způsob poskytování služeb našim zákazníkům. Krátkodobě jsme se proto rozhodli, že dočasně upřednostníme přísun potřeb pro domácnost, zdravotnických potřeb a dalších produktů, po kterých je vysoká poptávka, do našich distribučních center, abychom mohli rychleji doplňovat skladové zásoby a odesílat tyto produkty zákazníkům. Nepřetržitě pracujeme s prodejními partery, abychom zajistili dostupnost všech našich produktů a zajistili dodatečné kapacity, které nám pomohou všechny vaše objednávky doručit.

Snažíme se rovněž zajistit, že nikdo během probíhající pandemie nebude uměle zvyšovat ceny výrobků základní potřeby a v souladu s našimi dlouhodobými zásadami jsme zablokovali nebo odstranili tisíce položek.

Posilujeme postavení našich zákazníků
Vedle služeb našim maloobchodním zákazníkům dbáme na to, aby zákazníci Amazon Web Services (AWS) měli k dispozici nástroje a podporu, kterou potřebují k udržení svých podniků a organizací v bezpečném a efektivním chodu.

AWS spolupracují s organizacemi chránícími veřejné zdraví, vládními úřady a podniky po celém světě a podporují jejich úsilí čelit lavinovitému šíření COVID-19. Patří sem poskytování podpory zákazníkům v nejhůře zasažených regionech a úvěry AWS, které pomáhají pokrýt náklady a umožňují organizacím rychle se postavit na nohy a nastavit své nástroje a infrastrukturu tak, aby mohly pokračovat v činnosti. Pomáháme také urychlovat výzkumné projekty v rámci boje s COVID-19. Podrobnější informace zveřejníme v následujících dnech.

Podporujeme zaměstnance Amazon a další, kdo pracují z domova se službami AWS (včetně virtuální plochy v cloudu), staráme se o hladký průběh online video meetingů a zajišťujeme ukládání obsahu a vzájemnou spolupráci. AWS rovněž poskytuje podporu řadě zdravotnických a farmaceutických společností, které pracují na výzkumu, diagnostice, léčbě a vývoji vakcín s cílem urychlit kolektivní porozumění onemocnění COVID-19.

Péče o naše zaměstnance
Ve světle probíhajícího světového vývoje ohledně COVID-19 v současné chvíli doporučujeme, aby všichni naši zaměstnanci po celém světě, kteří pracují na pozici, která umožňuje práci z domova, tuto možnost využili a tímto způsobem pracovali do konce března. Každý tým je odlišný, a ne všechna zaměstnání jsou pro práci z domova vhodná. Zaměstnanci a partneři, jejichž práce vyžaduje fyzickou přítomnost na pracovišti, mají přístup ke všem svým obvyklým placeným a neplaceným volnočasovým výhodám.

Všichni zaměstnanci společnosti Amazon, kterým bylo diagnostikováno onemocnění COVID-19 nebo kteří byli umístěni do karantény, obdrží až dvoutýdenní plat. Tento dodatečný plat poskytovaný v době, kdy zaměstnanci nemohou být v práci, má zajistit, že zaměstnanci budou mít dost času na to, aby se do práce vrátili zdraví a nemuseli se bát, že přijdou o příjem. Výše uvedené bude poskytováno nad rámec neomezeného neplaceného volna pro všechny zaměstnance placené od hodiny do konce března.

Přečtěte si více

Rovněž zřizujeme Fond podpory Amazon s úvodním příspěvkem ve výši 25 milionů dolarů, který je zaměřen na podporu našich nezávislých partnerů z řad doručovatelů a jejich řidičů, účastníků Amazon Flex a sezónních zaměstnanců v těchto nelehkých časech. Všem těmto skupinám poskytneme možnost požádat si o příspěvek ve výši až dvoutýdenní mzdy, pokud u nich bude diagnostikováno onemocnění COVID-19 nebo budou umístěni do karantény. Do budoucna bude tento fond podporovat naše zaměstnance a dodavatele po celém světě, kteří se dostali do finančních nesnází kvůli jiným nenadálým událostem splňujícím určitá kritéria, jako jsou přírodní pohromy, vládou vyhlášené stavy nouze nebo nepředvídatelné obtíže osobního rázu. Žadatelé si můžou zažádat o osobní příspěvek z fondu v rozmezí 400 a 5 000 dolarů na osobu.

Pozastavili jsme veřejné prohlídky našich distribučních center, zrušili hromadné akce a u většiny pracovních pohovorů jsme přešli na virtuální pohovory, které nevyžadují, aby uchazeč někam cestoval. Současně jsme globálně navýšili rozsah úklidu svých areálů, včetně pravidelné desinfekce dveřních klik, zábradlí u schodišť, tlačítek výtahů, osobních skříněk a dotykových obrazovek.

V našich budovách po celém světě jsme zavedli řadu preventivních zdravotních opatření pro zaměstnance. Tato opatření zahrnují: 

 • Významně zvýšená frekvence čištění a desinfekce v rámci celého objektu, včetně pravidelného (1 - 2x denně) ošetření exponovaných povrchu polymerovou desinfekci s dlouhodobým účinkem (například prostor skříněk, vstupu, kantýny, zábradlí, kliky dveří, tlačítka, dotykové obrazovky, ...)
 • Před vstupem do budovy bezdotykově měříme všem osobám (zaměstnancům, dodavatelům, aj.) teplotu.
 • Plošně poskytujeme ochranné pracovní pomůcky (roušky, rukavice) všem zaměstnancům/dodavatelům.
 • Požádali jsme zaměstnance, aby následovali postup, při kterém si každý na začátku a na konci směny vydezinfikuje své pracovní místo.
 • Opakovaně komunikujeme našim zaměstnancům, že každý si musí často umývat ruce mýdlem a vodou, a to nejméně po dobu 20 sekund, zejména po návratu z toalety, před jídlem, po smrkání, kašlání nebo kýchání. Pokud není voda a mýdlo lehce dostupné, je potřebné použít dezinfekční prostředek na ruce s obsahem alkoholu alespoň 60%, který jsme taktéž umístili na mnohá nová stanoviště.
 • Všechny naše zaměstnance instruujeme, aby zůstali doma, pokud se necítí dobře a upravili jsme pravidla docházky tak, aby toto podporovala.
 • Denně dezinfikujeme svozové dopravní prostředky a provádíme také jejich hloubkovou desinfekci.
 • Zajišťujeme svozovou dopravu pro zaměstnance v zintenzivněném režimu, tak aby vytíženost Žádného autobusu nepřesáhla normu pro udržení dostatečné vzdálenosti.
 • Zaměstnanci mají za povinnost si při cestování svozovou dopravou zakrývat ústa a nos v souladu s nařízeními regionálních dopravců.
 • Výrazně jsme upravili provoz v hale a odpočinkových zónách, aby bylo umožněno dodržovat dvoumetrové vzdálenosti mezi zaměstnanci a zamezili jsme tvorbě front, například:
  • zrušili jsme pravidelná setkání zaměstnanců – tzv. stand upy – a všechny důležité informace sdílíme se zaměstnanci skrz tabule, konverzace s manažery v malých skupinách s rozestupy a skrz vnitřní rozhlas
  • přemístili jsme židle v kantýně a odpočinkových místnostech
  • přidali jsme do rozvrhu další pracovní přestávky, abychom snížili množství zaměstnanců na jedné přestávce a přestávky budeme prodlužovat
  • zrušili jsme výstupní kontrolu, abychom zabránili tvorbě front
  • upravili jsme pravidla pro vstup/výstup z haly i mimo oblast standardních turniketů, abychom zabránili tvorbě front
  • zásadně jsme rozšířili prostor pro kuřáky a pro autobusová stanoviště
  • přemístili jsme zařízení na zaznamenání docházky
  • zavedli jsme možnost strávení přestávek přímo na pracovišti
  • upravili jsme používání výtahu pouze pro jednu osobu
  • zavedli jsme nová pravidla pro trávení času v prostoru se skříňkami
 • Instruujeme zaměstnance, jak správně dodržovat zásady manipulace s obličejovými rouškami.
 • Zavedli jsme dočasně proces pro použití mobilního telefonu na pracovišti pro ty, kteří potřebují být v kontaktu s jejich rodinami nebo poskytovateli péče o děti.
 • Zavedli jsme nové způsoby ochrany na pracovišti, kde zaměstnanci přímo spolupracují při výkonu práce.
 • V prostorách pro stravování jsme zavedli použití balených příborů a dochucovadel.
 • Zavedli jsme striktně bezhotovostní platby v bistru.
 • Školení zaměstnanců probíhají v menších skupinách a s využitím aplikací a dalšího vybavení, které podporují možnost vzdělávání na větší vzdálenost.
 • Zaměstnanci byli požádáni o odložení cest, které nejsou nutné.
 • Pro kandidáty jsme změnili osobní pohovory na videopohovory.

V českém provozu v Dobrovízi u Prahy zvyšujeme hodinové mzdy o 32 korun, nově až do 31. května 2020, všem zaměstnancům, kteří kompletují objednávky a dodávají v tomto hektickém a stresujícím období zboží zákazníkům. Vzhledem k současné situaci musely své provozovny zavřít také další podniky jako restaurace a bary. Doufáme tedy, že lidé, kteří byli propuštěni, využijí nabídky práce u nás, dokud se nebudou moci vrátit do svého původního zaměstnání.

Více informací poskytne: 

Miroslava Jozová 

CEE PR manager 

Tel.: 778 432 431

E-mail: jozovamj@amazon.com