Amazon věnuje 50 000 roušek českým zdravotnickým organizacím a dalším veřejným službám

Amazon věnuje 50 000 roušek českým zdravotnickým organizacím a dalším veřejným službám

Roušky pocházejí z velké objednávky, která dorazila do Amazonu pro zdejší zaměstnance. „Protože jich v současnosti máme pro naše vlastní potřeby dostatek, rozhodli jsme se zbytek věnovat pracovníkům v první linii, kteří jsou koronavirem ohroženi nejvíce,“ uvedla Miroslava Jozová, PR manažerka společnosti Amazon.

20/04/2020 | Praha

Naše logistické týmy je v pátek 17.4. doručily do skladu Státní správy hmotných rezerv, odkud budou dále distribuovány ke zdravotníkům nebo sociálním pracovníkům.

Amazon v Česku se již finančním darem 500 tisíc eur zavázal k podpoře těch, kteří jsou krizí spojenou s onemocněním COVID-19 zasaženi nejvíce. 350 tisíc eur z této částky je určeno pro Český červený kříž a 150 tisíc eur pro podporu místních organizací a komunit, ve kterých žijí a pracují zaměstnanci Amazonu. 55 tisíc věnuje společnost organizaci Adra, jejímž posláním je pomáhat lidem, kteří se ocitli v nouzi, jejichž život nebo majetek je ohrožen, žijí v osamění, chudobě nebo nejsou respektována jejich základní práva a svobody. Dalších 45 tisíc eur daruje organizaci Elpida, která se zabývá realizací dlouhodobých projektů na podporu aktivního života seniorů. 40 tisíc eur věnuje Amazon fondu Donio – Energie lékařům. Ten se aktuálně věnuje pomoci a podpoře všech lékařů a zdravotníků, jejichž zdraví je v současné situaci velmi ohroženo. Zbylých 10 tisíc eur poputuje na vývoj vzdělávacích STEM webinářů pro děti, na jejichž realizaci spolupracuje společnost s organizací Learn2Code.