Výpověď Jeffa Bezose před Výborem Sněmovny reprezentantů USA pro soudnictví

Výpověď Jeffa Bezose před Výborem Sněmovny reprezentantů USA pro soudnictví

Svědecká výpověď před Podvýborem pro antimonopolní, obchodní a správní právo

Jeff Bezos comittee statement

29/07/2020 | Praha

Výpověď Jeffrey P. Bezose
Zakladatele a výkonného ředitele společnosti Amazon
před Sněmovnou reprezentantů USA  
Výbor pro soudnictví
Podvýbor pro antimonopolní, obchodní a správní právo
29. června 2020

Děkuji Vám pane předsedo Cicilline, místopředsedo Sensebrennere a děkuji také všem ostatním členům podvýboru. Mé jméno je Jeff Bezos. Amazon jsem založil před 26 lety s dlouhodobým posláním vytvořit společnost s nejlepším prozákaznickým přístupem na Zemi.        

Moje matka Jackie mě měla, když jí bylo 17 – tehdy ještě chodila na střední školu v Albuquergue ve státě Nové Mexiko. Být těhotná na střední nebylo v roce 1964 v Albuquergue zrovna populární. Bylo to pro ni těžké. Když se ji pokusili ze školy vyhodit, můj dědeček se jí snažil pomoct. Po nějakou dobu trvajícím vyjednávání tehdejší ředitel řekl: „Dobře, může zůstat a školu dokončit, ale nemůže se účastnit žádných mimoškolních aktivit a nemůže mít svou skříňku.“ Dědeček s dohodou souhlasil a moje matka střední školu dokončila, i když jí nebylo dovoleno, aby si se svými spolužáky došla na pódium pro absolventský diplom. Byla odhodlána se dál vzdělávat, přihlásila se do večerní školy a zapisovala si předměty, kde jí profesoři dovolili brát si do třídy dítě. Vždycky přišla se dvěma taškami: jednu měla plnou učebnic a druhou nacpanou plenkami, lahvičkami a čímkoliv, co mě na pár minut dokázalo zabavit a utišit.

Můj otec se jmenuje Miguel. Přijal mě za svého, když mi byly čtyři. Ve věku 16 let přišel do Spojených států z Kuby v rámci operace Petro Pan krátce po Castrově převratu. Otec přišel do Ameriky sám. Jeho rodiče doufali, že tady bude ve větším bezpečí. Jeho matka si myslela, že v Americe bude zima, a tak mu vyrobila bundu sešitou z čistících utěrek, což byl jediný materiál, který měla k dispozici. Tu bundu pořád máme; visí v jídelně mých rodičů. Otec strávil dva týdny v táboře Matecumbe, což je uprchlické centrum na Floridě. Poté ho poslali na katolickou misi do Wilmingtonu ve státě Delaware.  To, že se na misi dostal, bylo štěstí, ale i tak nemluvil anglicky a vůbec to pro něj nebylo jednoduché. Na druhou stranu měl spoustu odvahy a odhodlání. Získal stipendium na vysoké škole v Albuquergue, kde potkal moji matku. V životě se vám dostane různých darů a mým velkým darem jsou moji rodiče. Celý život byli pro mě a mé sourozence obrovským vzorem.

Od prarodičů se učíte jiné věci než od svých rodičů, a já jsem měl příležitost trávit od 4 do 16 let každé léto na ranči prarodičů v Texasu. Můj dědeček byl vládní zaměstnanec a majitel ranče: v 50. a 60. letech pracoval pro Výbor pro jadrnou energetiku na vývoji vesmírné technologie a systému raketové obrany. Vždy byl vynalézavý a spoléhal se jen sám na sebe. Když žijete uprostřed pustiny, nemůžete jednoduše zvednout telefon, když se něco rozbije. Sami to opravíte. Jako kluk jsem ho viděl, jak sám vyřešil zdánlivě nevyřešitelné problémy, ať už to byla oprava rozbitého buldozeru Caterpillar nebo když sám zastal práci veterináře. Naučil mě, že se můžete pustit do náročných problémů. Když vám něco nejde, zkusíte to znovu. Můžete nalézt svou vlastní cestu k úspěchu.

Jako teenager jsem si vzal tyhle lekce k srdci a stal se garážovým vynálezcem. Vynalezl jsme automatické zavírání vrat pomocí pneumatik naplněných cementem, solární vařič z deštníku a alobalu a poplašné zařízení vyrobené z plechů na pečení, které mělo polapit mé sourozence.

Na koncept Amazonu jsem přišel v roce 1994. Myšlenka vybudovat on-line knihkupectví s miliony titulů – něco, co v reálném světě jednoduše nemohlo existovat – mě fascinovala. V té době jsem pracoval pro investiční společnost v New Yorku. Když jsem svému šéfovi řekl, že odcházím, vzal mě na dlouhou procházku po Central Parku. Dlouho mě poslouchal a nakonec řekl: „Víš co, Jeffe, myslím, že je to dobrý nápad, ale bylo by lepší, kdyby ho dostal někdo, kdo už jednu práci nemá.“ Přesvědčil mě, abych o tom dva dny uvažoval, než se definitivně rozhodnu. Bylo to rozhodnutí, které jsem udělal srdcem, ne hlavou. Až mi bude 80 a ohlédnu se zpátky, chci, abych co nejméně věcí v životě litoval. A většinou litujeme toho, co jsme neudělali: věcí, které jsme nezkusili, cest, po kterých jsme se nevydali. To je tím, co nás posléze pronásleduje. A já jsem se rozhodl zkusit to a dát do toho všechno, protože pak bych litoval, že jsem se nepokusil zapojit se do té novinky jménem internet, o které jsem si myslel, že z ní jednou bude něco velkého.

Počáteční kapitál pro Amazon.com jsem měl hlavně od rodičů, kteří investovali velkou část svých životních úspor do něčeho, čemu nerozuměli. Nevsadili si na Amazon nebo na koncept internetového knihkupectví. Vsadili na svého syna. Řekl jsem jim, že existuje 70% pravděpodobnost, že o investici přijdou, a oni to stejně udělali. Potřeboval jsem 50 jednání s investory, než se mi podařilo získat 1 milion dolarů, a nejčastější otázka na těchto jednáních zněla „Co je to internet“?

Narozdíl od mnoha dalších zemí světa ta skvělá země, ve které žijeme, podporuje, když podnikatelé riskují a podnikatelské riziko nestigmatizuje. Opustil jsem své stabilní zaměstnání a v garáži v Seattlu jsem založil svůj start-up s plným vědomím, že nemusí fungovat. Připadá mi to jako včera, když jsem osobně vozil balíky na poštu a snil jsem o tom, že si jednoho dne budu moct dovolit vysokozdvižný vozík.

Úspěch Amazonu rozhodně nebyl zaručen. Brzká investice do Amazonu byla vysoce riziková. Od založení do konce roku 2001 náš podnik nahromadil ztráty ve výši 3 miliard dolarů a až do čtvrtého kvartálu roku 2001 nebyl ani jeden kvartál v historii firmy ziskový. Chytří analytici předpovídali, že nás Barnes & Noble převálcuje a překřtili nás na „Amazon.toast“. V roce 1999 jsme na trhu působili už skoro 5 let a v časopise Barron’s vyšel článek o našem blížícím se krachu s titulkem „Amazon.bomb“. Můj výroční dopis akcionářům za rok 2000 začínal jednoslovnou větou: „Au“. Na vrcholu internetové bubliny se cena našich akcií vyšplhala až na 116 dolarů za kus a když bublina praskla, naše akcie spadly na 6 dolarů. Experti si mysleli, že krachujeme. Aby Amazon mohl přežít, a nakonec být úspěšný, bylo potřeba spoustu chytrých lidí s ochotou se mnou riskovat a s ochotou dostát našim zásadám.

A nešlo jen o naše začátky. Kromě štěstí a skvělých lidí bychom jako společnost neuspěli, pokud bychom se nepouštěli do velkého rizika. Vynalézt něco nového nejde bez experimentování, a pokud dopředu víte, že něco bude fungovat, není to experiment. Velké zisky pramení ze sázky na to, co je neobvyklé; na druhou stranu je naše konvenční vědění zpravidla správné. Řada pozorovatelů charakterizovala v našich začátcích Amazon Web Services jako rizikový a marginální podnik. „Co má prodej výpočetní síly a úložného prostoru společného s prodejem knih?“ divili se. AWS nikdo nepoptával. Ukázalo se, že svět byl připraven a hladový po cloudových řešeních, ale zatím to nevěděl. S AWS jsme měli pravdu, ale pravda je také to, že jsme podstoupili řadu rizik, která nevyšla. Amazon ve skutečnosti přišel o miliardy dolarů. Neúspěch je nevyhnutelně spojen s inovací a riskováním. Proto se z Amazonu snažíme udělat nejlepší místo na světě pro případný neúspěch.

 

Od našeho založení se v naší společnosti snažíme udržovat mentalitu „prvního dne“. Mám tím na mysli, že se ke všemu snažíme přistupovat s energií a podnikatelským duchem prvního dne. I když je Amazon velká společnost, vždycky jsem byl přesvědčen o tom, že když se budeme snažit udržovat mentalitu prvního dne jako klíčovou součást naší DNA, můžeme mít dosah a možnosti velké společnosti a ducha a srdce malé firmy.

Dle mého názoru je až obsesivní zaměření na zákazníka nelepším způsobem, jak dosáhnout a jak si udržet vitalitu prvního dne. Proč? Protože zákazníci jsou vždycky krásně a úžasně nespokojení, i když tvrdí, že spokojení jsou a že váš podnik je úžasný. I když to ještě nevědí, zákazníci vždycky chtějí něco lepšího a neustálá touha potěšit zákazníky nás nutí neustále zákazníkům přinášet inovace. Tím, že se obsesivně soustředíme na zákazníky, jsme vnitřně poháněni k tomu, abychom vylepšovali naše služby, výhody a funkce, vynalézali nové produkty, snižovali ceny a zrychlovali dobu doručení – a to předtím, než musíme. Žádný zákazník nikdy po Amazonu nežádal, aby vytvořil členský program Prime, ale ukázalo se, že zákazníci jej chtěli. A podobných příkladů bych mohl jmenovat celou řadu. Ne všechny podniky mají tento přístup, kdy je zákazník na prvním místě. My ale ano, a to je naší největší předností.

Důvěru zákazníků je obtížné získat a snadné ztratit. Když necháte zákazníky spoluutvářet podobu svého podnikání, budou k vám chovat věrnost – až do okamžiku, kdy jim někdo jiný nabídne lepší službu. Víme, že zákazníci jsou vnímaví a chytří. Jako článek své víry bereme to, že zákazníci si všimnou, když pracujeme tvrdě na správné věci, a že když to budeme dělat opakovaně, získáme si jejich důvěru. Důvěra se získává pomalu a dlouho tím, že děláte těžké věci dobře: doručujete včas, každý den nabízíte nízké ceny, dodržujete sliby, činíte zásadová rozhodnutí, i když nejsou oblíbená, a umožňujete zákazníkům strávit více času se svými rodinami díky tomu, že přicházíte s pohodlnějšími způsoby nakupování, čtení knih nebo automatizace domácnosti. Jak opakuji od svého prvního dopisu akcionářům z roku 1997, rozhodnutí činíme na základě dlouhodobé hodnoty, kterou vytváříme inovací s cílem naplnit potřeby zákazníků. Když jsme za tato rozhodnutí kritizováni, kritice nasloucháme a pokoušíme se podívat se na sebe do zrcadla. Když si myslíme, že naši kritici mají pravdu, děláme změny. Když uděláme chybu, omluvíme se. Ale když se díváte do zrcadla, vyhodnocujete kritiku a stále přitom věříte, že děláte správnou věc, neměla by s vámi žádná síla na světě pohnout.

Náš přístup naštěstí stále funguje. Dle předních nezávislých průzkumů osmdesát procent Američanů vnímá Amazon celkově příznivě. Komu Američané věří víc než Amazonu, že „dělá správnou věc?“. Dle průzkumu Morning Consult z ledna 2020 jen svým lékařům a armádě. Výzkumníci na univerzitách v Georgetown a New Yorku zjistili, že Amazon v průzkumu důvěry ve značky a instituce předstihla pouze armáda. U republikánů nás předstihla jen armáda a místní policie, zatímco u demokratů jsme byli na prvním místě před všemi orgány zákonodárné, výkonné a soudní moci, univerzitami a tiskem. V žebříčku nejobdivovanějších světových společností časopisu Fortune z roku 2020 jsme se umístili na druhém místě (první byl Apple). Jsme rádi, že zákazníci si všímají tvrdé práce, kterou pro ně děláme, a že nás odměňují svou důvěrou. Jediným a největším hnacím motorem kultury prvního dne společnosti Amazon je snaha získat si a udržet důvěru.

Společnost, kterou většina z vás zná jako Amazon, je tím, kdo vám posílá vaše online objednávky v hnědých krabicích s charakteristickým úsměvem na straně krabice. Tak jsme začínali a maloobchod zůstává naší zdaleka nejdůležitější podnikatelskou činností tvořící přes 80 % našich celkových tržeb. Samotnou podstatou tohoto podnikání je dostat produkty k zákazníkům. Zároveň musí být provozy zajišťující prodej zákazníkům blízko místům, kde zákazníci žijí – nelze je přesunout do Číny nebo kamkoliv jinam. Abychom dostáli slibům, které jsme dali zákazníkův v této zemi, potřebujeme americké zaměstnance, aby dostali zboží k americkým zákazníkům. Když zákazníci nakupují na Amazonu, pomáhají ve svých místních komunitách vytvářet pracovní místa. Výsledkem je, že Amazon zaměstnává milion lidí, řadu z nich na základních pozicích za hodinovou mzdu. Nezaměstnáváme jen vysoce vzdělané počítačové odborníky a lidi s titulem MBA v Seattlu a v Sillicon Valley. Najímáme statisíce lidí ve všech amerických státech, jako je Západní Virginie, Tennessee, Kansas a Idaho. Pracují jako skladníci, mechanici a ředitelé závodů. Pro řadu z nich je to první zaměstnaní. Pro jiné jsou tato zaměstnání přestupní stanicí v jejich kariéře, k čemuž jim rádi pomůžeme. Vynakládáme přes 700 milionů dolarů, abychom více než 100 000 zaměstnancům Amazonu poskytli školení v oblastech, jako je zdravotní péče, doprava, strojové učení a cloudová řešení. Program se jmenuje Kariérní rozhodnutí (Carrer Choice), přičemž platíme 95 % školného nebo jiných poplatků za získání certifikátu nebo diplomu v žádaných, výnosných oborech nehledě na to, zda jsou relevantní pro kariéru v Amazonu.

Jedna z našich bývalých zaměstnankyň, Patricia Soto, je příkladem úspěšného absolventa programu Career Choice. Patricia vždycky chtěla pracovat v oblasti zdravotní péče, aby pomáhala ostatním, ale protože měla vystudovanou jen střední školu a další vzdělání si nemohla dovolit, nebyla si jistá, jak by svého cíle mohla dosáhnout. Poté, co prostřednictvím programu Career Choice získala certifikát v oblasti zdravotní péče, Patricia z Amazonu odešla a začala novou kariéru jako zdravotní asistentka v nadaci Sutter Gould Medical Foundation, kde pomáhá lékaři specializovanému na plicní medicínu. Program Carreer Choice poskytl Patricie a řadě dalších šanci začít druhou kariéru, která se zdála nedostupná.

 

Za poslední desetiletí investoval Amazon v USA vice než 270 miliard dolarů. Vedle naší vlastní pracovní síly vzniklo díky investicím společnosti Amazon takřka 700 000 nepřímých pracovních míst v oborech, jako je stavebnictví a pohostinství. Naše vlastní nábory a investice vytvořily tolik potřebná pracovní místa a přinesly ekonomickou činnost v hodnotě milionů dolarů do oblastí, jako je Fall River v Massachusetts, Inland Empire v Kalifornii a státy tzv. Rust Belt, jako je Ohio. Během krize spojené s pandemií COVID-19 jsme najali dalších 175 000 zaměstnanců, mezi nimiž byla řada těch, kteří kvůli odstávce mnoha odvětví ekonomiky o práci přišli. Jen v druhém kvartálu jsme vynaložili přes 4 miliardy dolarů na to, abychom k zákazníkům dostali produkty nezbytné potřeby a ochránili své zaměstnance během pandemie COVID-19. Odhodlaný tým našich zaměstnanců napříč celou firmou vytvořil program pravidelného testování zaměstnanců na onemocnění COVID-19. Těšíme, se, že to, co jsme se naučili, budeme moci sdílet se zájemci z řad společností a s vládními partnery.

Globální maloobchodní trh, na kterém působíme, je neuvěřitelně obrovský a nebývale konkurenční. Amazon má méně něž 1% podíl na globálním maloobchodním trhu o velikosti 25 trilionů dolarů a méně než 4% podíl v USA. Na rozdíl od odvětví, kde vítěz bere vše, je v maloobchodu prostor pro řadu vítězů. Jen v USA více než 80 maloobchodních prodejců dosahuje ročních tržeb přes 1 miliardu dolarů. Stejně jako ostatní maloobchodní prodejci i my víme, že úspěch našeho obchodu zcela závisí na spokojenosti zákazníků s tím, jakou zkušenost učinili při nákupu v našem obchodě. Amazon každý den svádí konkurenční boj s velkými zavedenými hráči, jakou jsou Target, Costco, Kroger a samozřejmě Walmart, což je společnost téměř dvakrát větší než Amazon. Zatímco jsme se vždy soustředili na to, abychom vytvořili skvělou zákaznickou zkušenost u maloobchodních prodejů probíhajících především online, online prodej je v dnešní době ještě důležitější oblastí, kde můžou ostatní obchody růst. V prvním kvartálu vzrostly tržby řetězce Walmart o 74 %. A zákazníci stále více využívají služby, s kterými přišly ostatní obchody a které Amazon stále nemůže nabízet v rozsahu, v jakém je nabízejí jiné velké společnosti, jako je například nákup s donáškou do auta nebo vrácení zboží v obchodě. Pandemie onemocnění COVID-19 jen vyzdvihla tyto trendy, jejichž růst pozorujeme již léta. V minulých měsících vzrostly nákupy s donáškou do auta u online objednávek o více než 200 %, zčásti kvůli obavám spojeným s onemocněním COVID-19. Rovněž čelíme nové konkurenci společností jako jsou Shopify a Instacart: společností, které umožňují tradičním kamenným obchodům téměř okamžitě vytvořit plnohodnotný kamenný obchod a doručovat zákazníkům zboží novými a inovativním způsoby. Roste také počet obchodních modelů založených na principu omnichannel. Stejně jako v téměř všech ostatních odvětvích naší ekonomiky je technologie využívána v maloobchodě takřka všude a zvýšila tak jeho konkurenceschopnost, ať už jsou to on-line obchody, kamenné obchody nebo jejich různé kombinace, jak je tomu u většiny dnešních obchodů. Spolu se a všemi ostatními obchody jsme si dobře vědomi toho, že nehledě na to, jak jsou zkombinovány nejlepší vlastnosti „online“ a „kamenných“ obchodů, stále soutěžíme o stejné zákazníky a těmto zákazníkům poskytujeme služby. Okruh maloobchodních konkurentů a souvisejících služeb se neustále mění a jedinou konstantou v maloobchodu zůstává touha zákazníků po nižších cenách, lepším výběru a větším pohodlí.

Rovněž je důležité pochopit, že úspěch Amazonu závisí v obrovské míře na úspěchu tisíců malých a středních podniků, které své produkty prodávají v obchodech Amazon. V roce 1999 jsme učinili v té době bezprecedentní krok, kdy jsme umožnili externím prodejcům, aby prodávali v našich obchodech a nabízeli své produkty spolu s naším vlastním zbožím. Interně šlo o velmi kontroverzní krok provázený řadou neshod, kdy někteří předpovídali, že to bude začátek dlouhé bitvy, kterou nakonec prohrajeme. Externí prodejce jsme do svého obchodu nemuseli zvát. Mohli jsme si tuhle hodnotnou nemovitost nechat pro sebe. Ale rozhodli jsme se držet myšlenky, že v dlouhodobém horizontu by to zvýšilo výběr pro zákazníky a že mít spokojeného zákazníka by bylo skvělé jak pro externího prodejce, tak pro Amazon. A to přesně se stalo. Do roka od přidání těchto prodejců tvořily externí tržby 5 % jednotkových tržeb a brzy se ukázalo, že zákazníci si zamilovali možnost nakupovat ty nejlepší produkty a porovnat ceny různých prodejců v jednom obchodě a s tím spojené pohodlí.

Tyto malé a střední externí podniky v současné době zvyšují nabídku produktů v obchodech Amazon znatelně více než náš vlastní maloobchodní provoz. Externí tržby nyní tvoří přibližně 60 % fyzických produktových tržeb na Amazonu a rostou rychleji než vlastní maloobchodní tržby Amazonu. Odhadovali jsme, že nepůjde o hru s nulovým součtem. A měli jsme pravdu: celkový koláč se zvětšil, externí prodejci si vedli velmi dobře a nyní rychle rostou, což je skvělý vývoj jak pro zákazníky, tak pro Amazon.

V obchodech Amazon v současné době po celém světě prodává 1,7 milionů malých a středních podniků. V roce 2019 přes 200 000 podnikatelů po celém světě překročilo objem tržeb ve výši 100 000 dolarů. A odhadujeme, že externí podniky v obchodech Amazon vytvořily přes 2,2 milionu nových pracovních míst po celém světě.

Jedním z těchto prodejců je Sherri Yukel, která chtěla změnit povolání, aby byla více doma s dětmi. Jako koníček začala pro přátele ručně vyrábět dárky a vybavení na oslavy, a nakonec začala své výrobky prodávat na Amazonu. Dnes její společnost zaměstnává přes 80 lidí a má zákazníky po celém světě. Jiným příkladem je Christine Krogue, matka pěti dětí v domácnosti ze Salt Lake City. Než to zkusila na Amazonu, Christina prodávala dětské oblečení na svých vlastních webových stránkách. Od té doby se její tržby více než zdvojnásobily, povedlo se jí rozšířit svou produktovou řadu a najmout zaměstnance na částečný úvazek. Díky prodeji na Amazonu mohly Sherri a Christine rozvinout své podnikání a uspokojit potřeby zákazníků sobě vlastním způsobem.

Je zvláštní, když si vzpomene, jak nedávno se to všechno odehrálo. Nezačínali jsme jako největší online tržiště: eBay byl mnohonásobně větší. Jen díky tomu, že jsme se zaměřili na podporu svých prodejců a že jsme jim dali k dispozici nejlepší nástroje, které jsme byli schopni vyvinout, jsme mohli uspět, a nakonec eBay předstihnout. Jedním z těchto nástrojů je Fulfillment by Amazon, který umožňuje externím prodejcům umístit svoje skladové zásoby v našich distribučních centrech a my se postaráme o veškerou logistiku, péči o zákazníky a reklamace. Díky tomu, že jsme dramaticky zjednodušili a nákladově zefektivnili všechny tyto náročné aspekty prodeje, jsme pomohli tisícům obchodníků rozvinout jejich podnikání na Amazonu. Náš úspěch může pomoci vysvětlit široké rozšíření tržišť všech druhů a velikostí po celém světě. Patří sem americké společnosti typu Walmart, Etsy nebo Target, ale také maloobchody sídlící v zámoří, které prodávají globálně, jako je Alibaba a Rakuten. Tato tržiště dále zvyšují konkurenci v maloobchodu.

Důvěra, kterou v nás zákazníci každý den vkládají, umožnila Amazonu vytvořit za poslední dekádu ve Spojených státech více pracovních míst než jakákoliv jiná společnost – stovky tisíc pracovních míst ve všech 42 státech. Zaměstnanec Amazonu vydělává minimálně 15 dolarů za hodinu, což je více než dvojnásobek federální minimální mzdy (k jejímuž zvýšení tlačíme Kongres). Vyzvali jsme další velké maloobchodní společnosti, aby dorovnali naši minimální patnáctidolarovou mzdu. Target tak učinil nedávno a před týdnem se přidal i Best Buy. Jejich krok vítáme, i když zatím zůstávají jedinými, kdo se k naší iniciativě přidali. Nešetříme ani se zaměstnaneckými výhodami. Naši od hodiny placení zaměstnanci pracující na plný úvazek mají stejné výhody jako zaměstnanci v ústředí dostávající plat, včetně komplexního zdravotního pojištění začínajícího v první den pracovního poměru, penzijního pojištění a rodičovské dovolené včetně 20 týdnů placené mateřské dovolené. Klidně srovnejte naší mzdu a zaměstnanecké výhody s jakýmkoliv naším maloobchodním konkurentem.

Více než 80 % akcií Amazon vlastní akcionáři zvenčí a za uplynulých 26 let jsme – od nuly – pro tyto akcionáře vytvořili majetek přesahující 1 bilion dolarů. Kdo jsou tito akcionáři? Jde o penzijní fondy: penzijní fondy požárníků, policistů a učitelů. Jindy jde o penzijní plány 401(k): podílové fondy, které vlastní akcie Amazonu. Patří sem také univerzitní nadace a mohli bychom pokračovat dále. Mnoho lidí si bude užívat lepší důchod díky bohatství, které jsme pro ně vytvořili, na což jsme nesmírně hrdí.

Obsese zákazníkem udělala Amazon tím, čím dnes je, a umožnila nám dosahovat stále vyšších cílů. Věděl jsem, čeho můžeme dosáhnout, když jsme měli 10 zaměstnanců, když jsme měli 1 000 zaměstnanců a když jsme jich měli 10 000. A vím, čeho můžeme dosáhnout dnes, když je nás skoro jeden milion. Miluji podnikatele z garáží, sám jsem byl jedním z nich. Ale stejně jako svět potřebuje malé společnosti, potřebuje také ty velké. A existují věci, které malé společnosti jednoduše dělat nemohou. Je mi jedno, jak dobrý jste podnikatel, stejně se vám nepovede u vás v garáži sestavit celokompozitový Boeing 787.

Díky své velikosti můžeme smysluplně ovlivnit důležité společenské otázky. Klimatický příslib (Climate Pledge) je závazek, se kterým přišel Amazon, a k němuž se připojily další společnosti s cílem dosáhnout cílů Pařížské dohody o 10 let dříve a do roku 2040 dosáhnout nulových uhlíkových emisí. Tento příslib plánujeme částečně splnit nákupem 100 000 elektrických transportních dodávek od společnosti Rivian, michiganského výrobce elektrických vozů. Cílem Amazonu je mít v provozu na silnicích 10 000 nových elektrických dodávek Rivian v roce 2022 a 100 000 v roce 2030. Celosvětově Amazon provozuje 91 solárních a větrných elektráren, které mají výrobní kapacitu přes 2 900 MW (7,6 milionů MWh elektřiny ročně), což je dostatek elektrické energie pro více než 680 000 amerických domácností. Amazon rovněž investuje 100 milionů dolarů do globálních projektů na obnovu lesních porostů prostřednictvím fondu Right Now Climate Fund, včetně 10 milionů dolarů, které Amazon vyčlenil v dubnu na zachování, obnovu a podporu udržitelného lesního hospodaření, divoké přírody a přírodních řešení v Apalačských horách, kde spolu s organizací The Nature Conservancy financoval dva inovativní projekty. Čtyři globální společnosti, Verizon, Reckitt Benskiser, Infosys a Oak View, nedávno podepsaly Klimatický příslib a ostatní společnosti nadále motivujeme k tomu, aby se k nám v tomto boji připojily. Společně využijeme své velikosti a dosahu, abychom ihned začali řešit klimatickou krizi. Minulý měsíc přišel Amazon s Fondem klimatického příslibu (The Climate Pledge Fund), kam vložil první 2 miliardy dolarů. Fond podpoří rozvoj udržitelných technologií a služeb, které umožní Amazonu a dalším společnostem splnit Klimatický příslib. Fond bude investovat do vizionářských podnikatelů a inovátorů, kteří vytvářejí produkty a služby pomáhající společnostem snížit uhlíkovou stopu a zvýšit udržitelnost provozu.

Nedávno jsme otevřeli největší centrum pro lidi bez domova ve státě Washington, které se nachází v jedné z nejnovějších budov naší centrály v centru Seattlu. Centrum provozuje Mary’s Place, obdivuhodná nezisková organizace ze Seattlu. Toto centrum pro lidi bez domova, které je součástí daru Amazonu v hodnotě 100 milionů dolarů organizaci Mary’s Place, má osm pater a noc v něm může strávit až 200 členů rodin. Má svou vlastní zdravotní kliniku a poskytuje klíčové nástroje a služby, které pomáhají rodinám ohroženým bezdomovectvím postavit se znovu na vlastní nohy. V rámci centra rovněž existuje vyhrazené místo pro poskytování každotýdenního pro bono právního poradenství ze strany Amazonu týkajícího se dluhové problematiky, osobní újmy, bydlení či práv nájemníků. Od roku 2018 podpořilo právní oddělení Amazonu stovky klientů organizace Mary’s Place: touto dobrovolnou pomocí jeho zaměstnanci strávili přes 1000 hodin.

Program Budoucí inženýr Amazon (Amazon Future Engineer) je globální program probíhající od dětských let do nástupu do zaměstnání, jehož cílem je inspirovat, vzdělávat a připravovat tisíce dětí a mladých lidí ze zranitelných komunit, aby se věnovaly kariéře v informatice. Prostřednictvím programu jsou financována příprava kurzů informatiky a profesní rozvoj učitelů pro stovky základních škol, úvodní a pokročilá výuka informatiky na více než 2000 školách ve zranitelných komunitách po celé zemi a 100 čtyřletých univerzitních stipendií v hodnotě 40 000 dolarů pro studenty informatiky s nízkopříjmových rodin. Příjemci těchto stipendií také získají možnost zúčastnit se garantovaných stáží v Amazonu. V technologické sféře existuje problém s diverzitou, což má nadměrný dopad na černošskou komunitu. Chceme investovat do rozvoje příští generace technických talentů v našem odvětví a zlepšit příležitosti pro nedostatečně zastoupené menšiny. Snažíme se hledat největší talenty pro technické i netechnické pozice a v současné době spolupracujeme s vysokými školami a univerzitami historicky považovanými za černošské na iniciativách v oblasti náboru, stáží a rozvoji dovedností.

Na závěr bych rád uvedl, že si myslím, že Amazon by měl být podroben kontrole. Měli bychom kontrolovat všechny velké instituce, ať už jde o společnosti, vládní úřady nebo neziskové organizace. Naší odpovědností je zajistit, že touto kontrolou projdeme úspěšně.

Není náhodou, že Amazon vznikl v této zemi. Více než kdekoliv jinde na Zemi mohou nové společnosti vznikat, růst a prosperovat zde v USA. Naše země podporuje vynalézavost a soběstačnost a cení si těch, kdo něco vybudují od samého začátku. O podnikatele a nové podniky pečujeme díky stabilní vládě zákona, nejlepšímu systému univerzit na světě, svobodě a demokracii a hluboce přijímané kultuře podstupování rizika.  Náš skvělý národ samozřejmě není ani zdaleka dokonalý. I když si připomínáme kongresmana Johna Lewise a jeho odkaz, stále se nacházíme uprostřed tolik potřebného pokusu narovnat rasovou nespravedlnost. Rovněž čelíme výzvám v podobě klimatické změny a příjmové nerovnosti a potýkáme se s krizí způsobenou globální pandemií. Ale i přesto by si zbytek světa přál alespoň malý doušek našeho amerického elixíru. Přistěhovalci jako byl můj otec chápou, jakým pokladem tato země je: mají náležitou perspektivu a vidí to ještě jasněji než ti z nás, kdo měli to štěstí se tu narodit. Pro naši zemi je to pořád „první den“ a i v tváří v tvář výzvám dneška, které nám mnohým otevřely oči a donutily k větší skromnosti, jsem nikdy k budoucnosti nehleděl s větším optimismem.

Cením si příležitosti tu dnes před vámi promluvit a rád odpovím na případné otázky.