Solidarita v době pandemie očima zástupců neziskových organizací

Solidarita v době pandemie očima zástupců neziskových organizací

Poslední týdny postavily Českou republiku před zatěžkávací zkoušku, s jakou se dosud nesetkala. Krize spojená s šířením koronaviru se dotkla většiny jejich obyvatel, nejhůře ovšem těch, kteří jsou onemocněním Covid-19 nebo dopady restriktivních opatření bezprostředně ohroženi. Mezi ty patří například senioři, zdravotníci nebo rodiče samoživitelé. Společnost Amazon v této nelehké době podpořila částkou 13,2 milionu‬ korun čtyři české organizace, které těmto skupinám aktivně pomáhají.

Minirozhovory NGOs

26/05/2020 | Praha/Dobrovíz

Finanční prostředky putovaly na účty organizací Český červený kříž (9,4 mil. Kč), Adra (1,4 mil. Kč), jejímž posláním je pomáhat lidem v nouzi, Elpida (1,2 mil. Kč), která realizuje dlouhodobé projekty na podporu aktivního života seniorů, a také platformy Donio (1,08 mil. Kč), odkud byly peníze dále distribuovány na podporu iniciativy Energii lékařům a projektů Breakfaststory a CovMask. Dalších 10 tisíc eur poskytla společnost Amazon na vývoj vzdělávacích STEM webinářů pro české a slovenské děti, na jejichž realizaci spolupracuje s organizací Learn2Code.

Zástupců zmíněných organizací jsme se zeptali, jak vnímají toto období, a proč jsou nyní projevy vzájemné solidarity důležitější než kdy dříve. Odpovídali docent Marek Jukl, prezident Českého červeného kříže (ČČK), dále Jiří Hrabě, ředitel organizace Elpida, Ing. Radomír Špinka, ředitel organizace ADRA a David Procházka, zakladatel platformy Donio.

 

1. Jak ovlivnila aktuální situace kolem koronaviru dění ve vaší organizaci?

ELPIDA: „Zcela zásadně. Ze dne na den jsme museli zavřít naše dvě vzdělávací a kulturní centra pro seniory. Naše krizová telefonní linka pro seniory měla trojnásobné vytížení než obvykle. Ve spolupráci se Skautem jsme zahájili roznos potravin, léků a roušek seniorům po celé České republice. Jsme tu především pro ty, kteří v této těžké době potřebují akutní psychologickou pomoc a profesionální podporu.“

ČČK: „Současná pandemie pro nás znamenala přepnutí na jiný režim. Vedle běžných, takříkajíc “mírových” činností jsme se zaměřili na pomoc lidem při zvládání dopadů této pandemie. Kromě zaměstnanců jsme aktivovali také své vyškolené členy a dobrovolníky. Naše pomoc má mnoho tváří, od distribuce roušek, jako asi nejviditelnějšího symbolu současné pandemie, a dalších ochranných prostředků, edukaci v oblasti zdravotní výchovy, jak chránit sebe i okolí, přes pomoc seniorům a provozování linek psychosociální pomoci až třeba po dálkové doučování dětí či podporu složek IZS.“

2. Pozorujete, že by byla v návaznosti na nedávnou situaci větší vůle lidí přispívat nebo pomáhat?

ČČK: „Lidé i společnosti se nám snaží pomáhat, ať již materiálními dary např. ochranných pomůcek, včetně ručně šitých roušek, dezinfekčních a čisticích prostředků, tak i finančními příspěvky, ale třeba i tím, že se přihlásí k dobrovolnictví. Všechny druhy pomoci a podpory jsou vítané a velice si jich vážíme.“

DONIO: „Spousta lidí a organizací se na nás obrací s prosbou o pomoc, roste ale i zájem dárců, kteří mohou a chtějí darovat malé i velké částky na sbírky, které na Donio běží. Situace vyvolala ohromnou vlnu solidarity a my jsme moc rádi, že právě skrze Donio se lidé mohli ke skvělým iniciativám přidat a podpořit je finančně – každý tak, jak může.“

3. V jakých sférách/oblastech je nyní pomoc nejpotřebnější?

ADRA: „Silnou potřebu pomoci cítíme zejména v oblasti sociálních služeb, se kterými dlouhodobě spolupracujeme prostřednictvím dobrovolnických programů. Uvědomujeme si, že tato situace může mít nepříznivé dopady například na psychický stav seniorů. Dobrovolníci z našich 15 center jsou proto se seniory v pravidelném telefonickém kontaktu a v této nelehké době jim přinášejí radost také posíláním pohledů a dopisů nebo třeba organizováním "koncertů pod okny". Věříme, že i tyto aktivity mají velký smysl."“

DONIO: „V současné chvíli se pozornost dárců již přesouvá od projektů zaměřujících se na podporu osob v první linii, jako jsou zdravotníci a policisté, směrem k sociální sféře. Bude určitě také velká potřeba pomoci rodičům samoživitelům, seniorům, dětským domovům a obecně lidem, kteří se dostali do složité situace. Jsme moc rádi, že tu pro ně můžeme být. Jak v týmu rádi říkáme, jsme pro každou dobrost.“