Amazon daruje 500 tisíc euro humanitárním organizacím v České republice, aby podpořil ty, kteří jsou zasažení krizí způsobenou onemocněním Covid-19

Amazon daruje 500 tisíc euro humanitárním organizacím v České republice, aby podpořil ty, kteří jsou zasažení krizí způsobenou onemocněním Covid-19

Dar je součástí širšího úsilí Amazonu pomoci zákazníkům, zaměstnancům a komunitám.

amazon_daruje

31/03/2020 | Praha

Dar je součástí širšího úsilí Amazonu pomoci zákazníkům, zaměstnancům a komunitám.

Amazon dnes přislíbil 500 tisíc euro, které poputují k lidem zasaženým současnou krizí spojenou s pandemií COVID-19 v České republice. 350 tisíc eur z této částky je určeno pro Český červený kříž a 150 tisíc eur pro podporu místních organizací a komunit, ve kterých žijí a pracují zaměstnanci Amazonu. 55 tisíc věnuje společnost organizaci Adra, jejímž posláním je pomáhat lidem, kteří se ocitli v nouzi, jejichž život nebo majetek je ohrožen, žijí v osamění, chudobě nebo nejsou respektována jejich základní práva a svobody. Dalších 45 tisíc eur daruje organizaci Elpida, která se zabývá realizací dlouhodobých projektů na podporu aktivního života seniorů. Zbylých 40 tisíc eur věnuje Amazon Nadačnímu fondu Donio – Energie lékařům. Ten se aktuálně věnuje pomoci a podpoře všech lékařů a zdravotníků, jejichž zdraví je v současné situaci velmi ohroženo. „Jsme si plně vědomi negativního dopadu, který pandemie na společnost má. Jako zaměstnavatel a investor chceme v těchto složitých časech podpořit místní komunity z okolí našich logistických center,“ říká Blanka Fijołek, CEE PR & Community manažerka Amazonu.

„V současné situaci je ještě více než kdy jindy důležité, abychom dovedli projevit solidaritu a abychom se jako celá společnost spojili a pomohli těm, kteří to nejvíce potřebují,“ říká prezident Českého červeného kříže docent Marek Jukl. „Spolupracujeme s orgány veřejné správy i dalšími subjekty v boji proti šíření koronaviru a podpora firem jako Amazon je pro nás přitom velmi důležitá. Děkujeme velice Amazonu za tuto podporu, která nám umožní dále pomáhat.“   

Amazon také před nedávnem spustil AWS – Amazon Web Services – Diagnostic Development Initiative, aby podpořil výzkum a vývoj diagnostických metod, které cílí na rychlou a přesnou detekci a testování na COVID-19. Lepší diagnostika pomůže zrychlit léčbu a zamezit šíření, a časem také zkrátit průběh epidemie. Program vznikl, aby podpořil pracovníky, kteří se snaží přinést na trh lepší a přesnější diagnostická řešení a prosadit lepší spolupráci napříč organizacemi pracujícími na podobných problémech. Amazon se ve spojitosti s tímto projektem zavázal k prvotní investici 20 milionu dolarů ke zrychlení diagnostického výzkumu s cílem urychlit naše kolektivní pochopení a detekci COVID-19 a k vývoji dalších inovativních diagnostických řešení ke zmírnění případů šíření budoucích infekčních nemocí.

Pro další informace o činnosti Amazonu ve spojitosti s podporou obětí současné krize navštivte [link].