Na podporu místních komunit daroval Amazon v roce 2020 finanční i hmotné dary řadě neziskových organizací

Na podporu místních komunit daroval Amazon v roce 2020 finanční i hmotné dary řadě neziskových organizací

Společnost Amazon dlouhodobě podporuje lokální komunity a organizace, které pomáhají ohroženým či znevýhodněným skupinám obyvatel v Česku. Finanční i hmotné dary z Amazonu pomohly v průběhu loňského roku například lidem zasažených pandemií koronaviru, rodičům samoživitelům, dětem z dětských domovů, seniorům nebo dětem s onkologickými onemocněními. Ve spolupráci se vzdělávací organizací vznikla mimo jiné také série webinářových kurzů pro děti, které jim přiblížily svět technologií a programování.

Community activities 2020

11/02/2021 | Praha/Dobrovíz

Přelom prvního a druhého čtvrtletí loňského roku se nesl především ve znamení zvládnutí nové a náročné situace spojené s příchodem onemocnění COVID-19. Amazon se rozhodl v Česku podpořit ty nejpostiženější skupiny, jako jsou senioři či zdravotníci, a rozdělil finanční dar mezi čtyři dobročinné organizace. První část poskytl Červenému kříži, další putovala organizaci Adra, jejímž posláním je pomáhat lidem, kteří se ocitli v nouzi. Další finance darovala společnost organizaci Elpida, která se zabývá realizací dlouhodobých projektů na podporu aktivního života seniorů. Poslední část finančního daru věnoval Amazon Nadačnímu fondu Donio, odkud byly peníze dále distribuovány mezi projekty Energie lékařům, Covmask a Breakfaststory. Kromě finančního příspěvku dále poskytl Amazon 50 000 roušek z vlastních zásob českým zdravotnickým organizacím a dalším veřejným službám.

Podpora vzdělání a rozvoje dětí a mladistvých

Nezapomnělo se ani na školáky, kteří byli v této době nuceni vyměnit školní lavice za vlastní tablety a počítače. Ve spolupráci se vzdělávací organizací Learn2code pro ně Amazon připravil sérii bezplatných online webinářů seznamujících se základy programování. Od dubna do června, kdy kurzy probíhaly, se celkem 39 webinářů zúčastnilo více než 4 000 dětí v Česku a na Slovensku. „Celkem bylo na jaře realizovaných téměř 40 webinářů, které si děti hned oblíbily. Aktivně se do těchto online programovacích setkání zapojovaly, což jsme viděli velmi rádi,“ prozradila CEE PR a Community manažerka Blanka Fijolek „Každého kurzu se u nás v průměru zúčastnilo více než 100 dětí,“ doplňuje. Záznamy všech webinářů jsou pro zájemce stále ke zhlédnutí na Youtube.

Také další finanční dar mířil k podpoře dětí a mladistvých, tentokrát z dětských domovů. K Mezinárodnímu dni dětí přispěl Amazon organizaci Nadání a dovednosti. Finanční dar pomohl k realizaci projektu Rozhled, jenž nabízí mladým lidem ve věku od 17-21 let pomoc s volbou kariéry a rozvojem dovedností, protože jsou to právě mladiství odcházející z dětských domovů, kteří se na trhu práce často potýkají s problémy.

Koronavirová pandemie negativně ovlivnila také rodiče samoživitele

U příležitosti Dne matek podpořil Amazon organizaci Klub svobodných matek, z.s. Ta finance rozdělila mezi matky samoživitelky a otce samoživitele, kteří zajišťují péči o své děti, a dostali se v období první vlny pandemie do kritické finanční situace. V květnu dále připravila společnost Amazon radostný den dětem z dětských domovů Ústeckého a Středočeského kraje, kterým věnovala hračky nebo vybavení do domácnosti. Součástí zásilek z Amazonu byla široká škála věcných darů, jako jsou knihy, elektronika, kosmetika, potraviny, kancelářské potřeby nebo kuchyňské vybavení, které nejen potěšily děti samotné, ale také pomohly při běžném provozu domovů.

Zaměstnanci v pyžamech vybírali v rámci akce Amazon Goes Gold finance pro nadaci Kapka naděje

A ani v loňském roce nechyběla charitativní akce s názvem Amazon Goes Gold, během které vybrali v průběhu dvou zářijových dnů peníze sami zaměstnanci distribučního centra v Dobrovízi. Další finance pak ke konečné částce přidal sám Amazon a věnoval je nadaci Kapka naděje k pomoci onkologicky nemocným dětským pacientům a zvýšení povědomí o této problematice. Oblíbená událost, při které se pracovníci vypravují do zaměstnání v pyžamu se v Česku v minulém roce konala potřetí.

S příchodem vánočních svátků pak doputoval finanční dar a tablety organizaci Zdravotní klaun, aby i v těchto těžkých dobách mohli profesionální klauni osobně či virtuálně rozveselit dětské pacienty v nemocnicích či seniory v pečovatelských domech v rámci pravidelných klauniád.

Loňský rok byl v mnoha ohledech výjimečný, zejména pak díky ochotě jednotlivců si navzájem pomáhat v těchto těžkých časech, které nás bohužel potkaly. Naše společnost je ke stejnému cíli zavázána již od samých počátků působení v Česku, a i nadále budeme vyhledávat příležitosti k tomu podporovat, pomáhat a těšit lidi a komunity v našem okolí, kteří to budou nejvíce potřebovat,“ říká generální manažer společnosti Amazon Česko Michal Šmíd.