Co obnáší práce bezpečnostního ambasadora?

Co obnáší práce bezpečnostního ambasadora?

Společnost Amazon, která v Česku zaměstnává až čtyři tisíce stálých zaměstnanců, se o bezpečnost a ochranu zaměstnanců stará prostřednictvím vlastního bezpečnostního oddělení. Součástí jeho struktury jsou jak bezpečnostní odborníci, tak proškolení dobrovolníci z řad zaměstnanců, kteří v rolích tzv. bezpečnostních ambasadorů pomáhají kolegům přímo v rámci pracoviště.

Ambasador_Jiří Mikl

02/05/2022 | Praha/Dobrovíz

Jedním z bezpečnostních ambasadorů dobrovízského distribučního centra Amazonu je také Jiří Mikl. Tuto pozici zastává vždy jeden den v týdnu, zbylé dny ze své směny se věnuje běžné náplni práce: „V Amazonu mám na starosti přistavení a odstavení kamionů, které vozí zboží. Mimo jiné jsem také součástí bezpečnostního oddělení. Kontrolu bezpečnosti provádíme tak, aby byli alespoň tři až čtyři pracovníci v terénu na každé směně,“ popisuje Jiří a pokračuje: „Amazon velmi dbá na dodržování všech bezpečnostních standardů, takže úkolem ambasadora je provádět jejich kontrolu.  Například že jsou příslušné nástroje a pomůcky na správných místech, zda zaměstnanci dodržují všechny předpisy a mají potřebné bezpečnostní vybavení.“

Do procesu zavádění změn a zlepšování pracovního prostředí z hlediska bezpečnosti se přitom mohou zapojit všichni zaměstnanci. Předávat své podněty vedení mohou pracovníci Amazonu právě těmto bezpečnostním ambasadorům: „Kromě kontroly pracoviště bereme také zpětnou vazbu od jednotlivých zaměstnanců a staráme se o to, aby jejich podněty ke zlepšení bezpečnosti byly co nejdříve zrealizovány,“ doplňuje Jiří Mikl. Distribuční centra Amazonu jsou navíc i v tomto ohledu propojena v celé globální síti a veškeré poznatky a zkušenosti společně sdílejí.

Sám Jiří se do programu bezpečnostních ambasadorů přihlásil před necelými třemi roky. Dle jeho slov mu byla největší motivací k tomuto kroku touha po dalším osobním růstu. „Díky této roli jsem proškolen na zdravotníka a člena požární hlídky. Tato školení navíc stále opakujeme a kontinuálně jsou s námi sdíleny novinky z oboru. Neustále se učím a dozvídám něco nového, což je pak praktické i do života,“ říká a popisuje další benefity pozice bezpečnostního ambasadora: „Rád také komunikuji s dalšími lidmi a pomáhám společnosti zefektivnit její procesy. Často řešíme různé návrhy na úpravy řešení. Jako ambasadoři bezpečnosti máme navíc možnost potkávat se s vedením a ty závažnější podněty řešit přímo s nimi.“

Za největší úspěch v této pozici považuje zvládnutí náročného období během koronavirové pandemie. Společně s dalšími ambasadory se podílel na zajištění bezpečí zaměstnanců z hlediska dodržování zvláštních opatření, jako byly dvoumetrové rozestupy nebo používání ochranných pomůcek. Zapojil se také do skupiny zajišťující testování zaměstnanců. „Ve spolupráci s naším školícím oddělením jsem během této doby pomáhal se školením zásad týkajících se epidemie a sám jsem proškolil asi tisíc zaměstnanců. Z toho jsem měl určitě dobrý pocit,“ uzavírá Jiří Mikl své vyprávění.