Dnes je Světový den duševního zdraví: V Amazonu funguje zaměstnanecký program podporující psychickou pohodu

Dnes je Světový den duševního zdraví: V Amazonu funguje zaměstnanecký program podporující psychickou pohodu

Na 10. října každoročně připadá Světový den duševního zdraví. Lidé na celém světě si v tento den připomínají důležitost péče o něj. Uvědomovat si to začínají také odpovědní zaměstnavatelé, kteří mezi zaměstnanecké benefity zahrnují programy zaměřené právě na podporu psychické pohody. Jedním z nich je také společnost Amazon, kde mohou zájemci využít asistence odborníků.

Duševní zdraví

10/10/2022 | Dobrovíz

Téma duševního zdraví rezonuje ve společnosti stále hlasitěji. Společnost Amazon, která ve svém distribučním centru v Dobrovízi u Prahy zaměstnává 3 000 lidí, připravila pro své zaměstnance asistenční programy, kterých mohou zájemci bezplatně využít.

V Amazonu se snažíme poskytovat všem našim zaměstnancům maximální podporu, ať už řeší problémy zdravotního, rodinného, finančního nebo právního rázu. Díky našemu zaměstnaneckému asistenčnímu programu mohou zaměstnanci využít konzultace s odborníky na danou oblast,“ vysvětluje Zuzana Zajacová, HR manažerka společnosti

Zaměstnanecký asistenční program společnosti Amazon nabízí poradenské, právní i finanční konzultace, ale i služby krizové intervence pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky. Ti mají k dispozici bezplatné konzultace s místními experty na různé oblasti. S emocionálními problémy i náročnými životními situacemi dokážou zaměstnancům pomoci psychologové. Díky programu však mohou využít také právního poradenství například v otázkách rozvodu nebo poslední vůle, ale i konzultace s finančním poradcem, který pomůže s finančními záležitostmi od důchodu, přes daně, hypotéky, až po dluhy a bankroty.

Podpora pro sexuální menšiny i hendikepované

Vedle toho se Amazon snaží o začlenění také LGBTQ+ a neslyšících zaměstnanců. „Interně jsme například organizovali speciální školení pro manažery pod vedením trans ženy, protože pozorujeme nárůst zájmu o téma ze strany zaměstnanců. Cílem školení bylo naučit je, jak v tomto ohledu se zaměstnanci komunikovat,“ říká Zuzana Zajacová a doplňuje: „Na LGBTQ+ lidi myslíme i v širším měřítku. V loňském roce jsme například upravili naši směrnici tak, že i když to zatím není v českém zákoně kodifikované, poskytujeme partnerům stejného pohlaví placené volno na uzavření registrovaného partnerství, pohřeb partnera nebo partnerky, anebo doprovod partnera či partnerky k lékaři.“

V distribučním centru v Dobrovízi pracuje také tým 40 nedoslýchavých či neslyšících zaměstnanců, kteří se dorozumívají znakovým jazykem. „V rámci aktivit zaměřených na rozmanitost jsme pro zaměstnance například připravili rychlokurz znakování pod vedením neslyšících zaměstnanců. Ostatně několik zaměstnanců se již dobrovolně znakový jazyk začalo učit, aby se lépe domluvili s neslyšícími kolegy. Snažíme se pomocí osvěty o různých tématech budovat prostředí přátelské vůči všem, a to bez ohledu na kulturní rozdíly či sexuální orientaci,“ uzavřela Zajacová.