Podpora Ukrajině a jejím občanům od společnosti Amazon

Podpora Ukrajině a jejím občanům od společnosti Amazon

Dění na Ukrajině sledujeme se zděšením, obavami a zármutkem. Jako společnost na území Ukrajiny sice přímo nepůsobíme, ale máme zaměstnance i partnery, kteří z této země pocházejí nebo k ní mají silnou vazbu. V tomto složitém období nabízíme našim zaměstnancům mimořádnou podporu a péči.

09/03/2022 | Praha/Dobrovíz

V uplynulých dnech jsme v Amazonu pracovali na tom, abychom dokázali těm, kteří jsou válečným násilím přímo zasaženi, co nejlépe pomoci. Pro jakoukoli společnost bez lokální přítomnosti je obtížné poskytovat bezprostřední podporu ve válečné zóně. Proto jsme darovali 5 milionů dolarů organizacím, které poskytují pomoc na místě, včetně UNICEF, UNHCR, Světového potravinového programu, Červeného kříže, Polska Akcja Humanitarna nebo Save the Children.

Do sbírky se zapojují zaměstnanci i zákazníci

Také naši zaměstnanci nám sdělili, že chtějí pomoci, a proto rozdělujeme těmto organizacím další prostředky od našich týmů až do výše 5 milionů dolarů. Jsme rádi, že se do této akce dosud zapojilo více než 10 000 našich zaměstnanců po celém světě. Pro zákazníky, kteří chtějí pomoci, jsme na domovské stránky našich webů v USA, Velké Británii, Polsku a Německu přidali dárcovská tlačítka a upustili od poplatků za zpracování plateb. Přispěly již desetitisíce našich zákazníků a my se staráme o to, aby se tyto finance dostaly k organizaci Save the Children a Červenému kříži přímo na místě.

Kromě finanční pomoci se snažíme naše týmy a ukrajinské pracovníky podporovat i jinými způsoby. Například jsme připraveni zaměstnancům v Česku poskytnout dodatečné volno, aby se mohli postarat o sebe a své rodiny, a s ukrajinskými občany spolupracujeme na urychlení imigračních pracovních víz potřebných k přesunu do bezpečnějších zemí.