Charta proti domácímu násilí má další signatáře, podepsal Amazon, Česká pošta, Havel & Partners, KB Pojišťovna a Ministerstvo zdravotnictví ČR

Charta proti domácímu násilí má další signatáře, podepsal Amazon, Česká pošta, Havel & Partners, KB Pojišťovna a Ministerstvo zdravotnictví ČR

Chartu proti domácímu násilí podepisují další organizace. Po prvotních šestnácti signatářích, kteří podepsali Chartu u jejího představení v prosinci, se 17. dubna připojili také zástupci Amazonu, České pošty, Havel & Partners, KB Pojišťovny a Ministerstva zdravotnictví ČR. Celkem 21 subjektů se tak nyní veřejně staví za podporu prevence domácího násilí a pomoci jeho obětem.

Charta proti domácímu násilí

17/04/2024 | Praha

Charta proti domácímu násilí vznikla ze společné iniciativy Nadace Vodafone, společnosti IKEA a organizace ROSA Centrum pro ženy, pod záštitou Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva. S novými signatáři aktuálně sdružuje už 21 subjektů z řad firem, institucí a organizací (jejich abecední seznam k nalezení na konci textu), které se zapojily do prevence domácího násilí a pomáhají také obětem z řad svých zaměstnanců a zaměstnankyň.

Domácí násilí negativně ovlivňuje i pracovní život obětí. Řada klientek poradenského centra Rosa se například setkala s tím, že po odchodu z násilného vztahu se je partner snažil proti jejich vůli kontaktovat na pracovišti. Výjimkou nejsou ani fyzická napadení. Interní postupy pro případy domácího násilí jsou tak důležitou součástí bezpečnosti na pracovišti.

Nejen touto problematikou se zabývá také Akademie proti domácímu násilí, ze které Charta vzešla. Ta již několik let zprostředkovává pomocí workshopů praktické zkušenosti s řešením ze strany zaměstnavatele. Jejím hlavním cílem je vzdělávat a inspirovat, vznikl tak i manuál a metodika pro firmy. Charta potom stanovuje minimální standardy a zavazuje signatáře k tomu, že o ně budou dlouhodobě usilovat. Společně s aplikací Bright Sky Nadace Vodafone mají všechny tyto iniciativy přispět k nulové toleranci domácího násilí a zvýšení bezpečí jeho obětí. Klíčovou roli v odhalení domácího násilí může přitom hrát i zaměstnavatel.

„Jakožto ústřední správní úřad s více než sedmdesáti podřízenými organizacemi a 800 zaměstnanci si plně uvědomujeme, jak velkou roli může sehrát zaměstnavatel. Je pro nás prioritou, abychom našim zaměstnancům zajistili prostředí, ve kterém se cítí příjemně a především bezpečně. Zároveň se snažíme problematiku domácího a genderově podmíněného násilí více přiblížit poskytovatelům zdravotní péče. Jsem proto rád, že se dnešním podpisem můžeme oficiálně připojit k Chartě proti domácímu násilí a potvrdit tak naše společné úsilí,“ uvedl státní tajemník Ministerstva zdravotnictví Stanislav Měšťan.

„Některou z forem domácího násilí v Česku zažije přibližně každá třetí žena a každý desátý muž. Ve většině případů partnerského násilí jsou navíc přítomny i děti, což bohužel vede k transgeneračnímu přenosu domácího násilí. Dobrou zprávou je, že počet signatářů Charty postupně roste,“ doplňuje zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

Komplikované právní případy řeší jako právní zástupci ve své praxi rodinného práva odborníci z Havel & Partners, kteří vedle právní pomoci podporují dlouhodobě i neziskové organizace se zaměřením na boj proti domácímu násilí. Podpis Charty, kterým se advokátní kancelář zapojuje do prevence domácího a genderově podmíněného násilí i jako zaměstnavatel, je tak podle Veroniky Bočanové, vedoucí advokátky Havel & Partners, logickým krokem.

„K podpisu Charty proti domácímu násilí jsme se připojili, protože uznáváme v ní definované standardy. Jsou pro nás přirozenou a významnou hodnotou jak v naší praxi a pracovním prostředí, tak i obecně v našich životech,“ vysvětluje Bočanová.

Česká pošta, která zaměstnává více než 14 tisíc žen a skoro šest tisíc mužů, spolupracuje s Nadací Vodafone v oblasti prevence domácího násilí již od roku 2020. Podle Martina Najmana, manažera útvaru právní podpory a korporátní agendy České pošty je pro ně podpis Charty proti domácímu násilí další cestou, jak toto téma lidem více přiblížit.

„Považujeme za důležité informovat o možnostech prevence či otázkách kam se obrátit, pokud se naši klienti, zaměstnanci nebo jejich blízcí stanou oběťmi domácího násilí. Věříme, že tato iniciativa může pomoci, a proto se my, pošťáci, stáváme jejími hrdými signatáři,“ dodává Najman.

V Amazonu se snaží poskytovat všem zaměstnancům podporu, ať už řeší problémy zdravotního, rodinného, finančního nebo právního rázu.

„Díky asistenčnímu programu mohou naši zaměstnanci využít například i konzultace s odborníky na danou oblast. Je pro nás proto samozřejmostí, aby pracoviště vnímaly jako bezpečné místo i případné oběti domácího násilí,“ vysvětluje Michal Šmíd, generální manažer společnosti Amazon.

Pro KB Pojišťovnu je podle Lenky Krbečkové, která v ní působí na pozici Chief Risk Officer, oblast ESG klíčovým tématem z pohledu odpovědného pojistitele, investora i zaměstnavatele. Svým přistoupením k Chartě proti domácímu násilí chce tak Komerční pojišťovna poukázat na tuto problematiku a důležitost role organizací při prevenci a při pomoci obětem domácího násilí.

Seznam signatářů v abecedním pořadí:

Amazon Logistic Prague s.r.o.

Atrea spol. s r. o.

BPS - Byznys pro společnost, z. s.

Czechitas

Česká pošta s.p.

Československá obchodní banka, a. s.

ČEZ, a. s.

Deloitte Advisory s.r.o.

Dm drogerie markt GmbH & Co. KG

Havel & Partners s.r.o.

Huawei Technologies (Czech) s.r.o.

IKEA Česká republika, s.r.o.

Kaufland Česká republika v.o.s.

Komerční pojišťovna, a.s.

Kooperativa pojišťovna, a.s.

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Středočeský kraj

Tesco Stores ČR a.s.

Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice

Vodafone Czech Republic a.s.