Tři způsoby, jak společnost AWS využívá Internet věcí, umělou inteligenci a strojové učení k optimalizaci distribučních center společnosti Amazon

Tři způsoby, jak společnost AWS využívá Internet věcí, umělou inteligenci a strojové učení k optimalizaci distribučních center společnosti Amazon

Zjistěte, jak technologie umělé inteligence a strojového učení vyvinuté společností Amazon Web Services (AWS), jako jsou Amazon Monitron a Amazon SageMaker, mění fungování našich provozů.

Blog_AWS

12/04/2024 | Italy, Vercelli

Už je to téměř dvacet let, co si Andy Jassy se svým týmem technologů uvědomili obrovský potenciál sdílení inovativních technologií, vyvinutých pro Amazon.com s dalšími společnostmi a navrhli je poskytovat jako službu, která by pomohla s transformací dalších podnikání. Na svět tak přivedli společnost Amazon Web Services (AWS). Vysoce škálovatelná a spolehlivá IT infrastruktura dnes přináší výhody více než milionu zákazníků po celém světě a využívá umělou inteligenci, strojové učení, analýzu dat a Internet věcí (IoT) k dalekosáhlým, někdy až revolučním změnám v nejrůznějších odvětví.

Každé odvětví se potýká se specifickými problémy a tým AWS v průběhu let zaznamenal, že je třeba nabídnout účelově vytvořené cloudové služby, které pomohou konkrétním odvětvím tyto problémy řešit. Logistika je jednou z těch oblastí, kde řešení AWS zbořila zavedená pravidla a přinesla dramatické zvýšení efektivity, bezpečnosti a rychlejší dodávky zákazníkům.

V tomto článku se budeme věnovat třem technologiím, které radikálním způsobem optimalizovaly fungování provozů společnosti Amazon, a přiblížíme si inovace AWS, které tvoří základ každé z nich. Patří sem technologie Amazon Monitron, Amazon SageMaker a praktické využití technologií dálkového ovládání a monitorování, jehož příkladem je Automated Tote Retriever, neboli automatické odebírání přepravek, technologie společnosti Amazon, která je nepřetržitě nahrávána do cloudu a plně dálkově obsluhována.

Alessandra Antonelli, Country Leader pro Amazon Web Services v Itálii, uvedla: „Cloud computing sehrál v oblasti logistiky zásadní význam a spolu s umělou inteligencí, strojovým učením a chytrými senzory jako součásti Internetu věcí (IoT), přináší ve smyslu činnosti distribučních center naprostou revoluci. Naše vize do budoucna tento pozitivní pokrok odráží; vidíme svět, kde pokročilá řešení krok za krokem pokračují ve zvyšování bezpečnosti a efektivity práce pro všechny účastníky.“

Snížení prostojů a zlepšení zkušeností na straně zaměstnanců i zákazníků

Amazon Monitron, komplexní systém monitorování technického stavu, využívá IT, datovou analýzu a algoritmy strojového učení k včasnému předvídání poruch zařízení. Tento systém, využívající miniaturní senzory na motorech, čerpadlech nebo dopravních pásech, má pro distribuční centra Amazon obrovský přínos. Shromažďuje data a odesílá je do cloudu, kde algoritmus dokáže téměř okamžitě odhalit anomálie a upozornit inženýry, a umožňuje tak prediktivní údržbu v dosud nepředstavitelném rozsahu. 

Distribuční centra Amazonu pracují ve špičce 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, aby splnila přislíbené termíny dodávek zákazníkům. To znamená, že i ty nejmenší poruchy mohou dodávky zpozdit. Právě zde hrají pokročilé technologie, jako je Amazon Monitron, zásadní roli při zlepšování provozu. Od zavedení technologie v roce 2021 se neplánované odstávky snížily o 69 %, což společnosti Amazon pomáhá plnit slib daný zákazníkům.

V současné době je v evropských distribučních centrech společnosti Amazon v provozu 104 000 senzorů Amazon Monitron, které na 192 místech monitorují více než 34 000 technologických zařízení. Zajišťují, aby byl provoz společnosti Amazon každý den co nejefektivnější, a umožňují jí tak skutečně plnit očekávání zákazníků. Díky tomu se také podařilo dosáhnout dalšího zvýšení efektivity na provozní úrovni a ušetřit odhadem 37,83 milionu dolarů.

Zavedení technologie Amazon Monitron ve všech distribučních centrech společnosti Amazon představuje kromě zlepšení procesu realizace zakázek také pozitivní přínos pro týmy, které v nich pracují. Dříve museli technici při sledování zařízení všude dojít pěšky a nachodili tak značné vzdálenosti. Nyní však senzory iniciují preventivní opravy automaticky. Ty jsou zaznamenávány na centrálním řídicím panelu, kde mohou technici rychleji odhalit anomálie. Zlepšuje se tak komfort práce zaměstnanců i úroveň služeb poskytovaných společností Amazon zákazníkům – technologie je tak přínosem pro všechny zúčastněné.

Dosažení provozní efektivity pomocí strojového učení a umělé inteligence 

Amazon SageMaker je neuvěřitelně všestranná platforma, která datovým vědcům a vývojářům umožňuje v libovolném měřítku snadno a rychle vytvářet a nasazovat modely strojového učení a umělé inteligence. Optimalizuje operace v oblasti skladování, vychystávání, předpovídání a mapování poptávky ve všech distribučních centrech společnosti Amazon po celém světě.

Hraje klíčovou roli při cestě produktů do sítě Amazonu a z ní. Jakmile zásilka dorazí, automatický skladovací systém na bázi platformy Amazon SageMaker určí optimální místo pro uložení zboží, takže je vychystávání efektivnější. Systém současně předpovídá klíčové oblasti poptávky a díky tomu je možné produkty v hlavních distribučních centrech inteligentně skladovat a umisťovat. S využitím dat pro zvýšení produktivity také zajišťuje optimalizaci uspořádání skladů a flotil robotů.

Jakmile zákaznické zásilky opustí distribuční centrum, Amazon SageMaker optimalizuje doručovací trasy a způsob jízdy, čímž snižuje náklady, zkracuje dobu doručení a zvyšuje udržitelnost závěrečné fáze přepravy do té míry, která dříve nebyla možná. V mnoha ohledech je tak základním kamenem distribuční a logistické sítě Amazonu, protože umožňuje rychlejší doručení, nižší náklady a lepší zákaznickou zkušenost.

Vzdálené ovládání a monitorování distribučních technologií prostřednictvím cloudu

Dalším dobrým příkladem praktického využití služeb AWS je vzdálené ovládání a monitorování zařízení pro automatické odebírání přepravek (ATR). Tento mechatronický systém je určen k automatizaci odebírání a přemisťování přepravek s výrobky v distribučních centrech.

Pohyblivý vozík je upozorněn, jakmile je přepravka plná produktů, a pomocí speciálního ramene vymění plnou přepravku za prázdnou. Tento zcela automatizovaný proces odstraňuje nutnost ručního vyzvedávání těchto přepravek zaměstnanci, což zvyšuje bezpečnost, ergonomii i efektivitu. AWS cloud umožňuje tyto technologie monitorovat zcela vzdáleně po celém světě, s vysoce propojenými systémy, které poskytují ucelený přehled a v případě potřeby umožňují okamžitý zásah.

AWS je základním prvkem, který zajišťuje lepší zpracování objednávek

Cloud computing a AWS jsou součástí DNA společnosti Amazon a technologie provozované na bázi AWS dnes pohánějí celou provozní síť Amazonu. Tyto inteligentní a zároveň komplexní systémy jsou od základu navrženy tak, aby optimalizovaly proces distribuce a v konečném důsledku umožnily společnosti Amazon plnit své sliby zákazníkům.

Přínos pro společnost je však mnohem větší. Řešení jako Amazon Monitron, Amazon SageMaker a ATR jsou prvními z mnoha, která budou posouvat odvětví logistiky kupředu, a společnost AWS je jako vždy odhodlána stát v popředí těchto změn.

Chcete-li se o Amazon Web Services dozvědět více, navštivte www.aws.com.