Fond pro průmyslové inovace společnosti Amazon zahajuje Inovační výzvu

Fond pro průmyslové inovace společnosti Amazon zahajuje Inovační výzvu

Nová globální iniciativa, jejímž cílem je pomoci začínajícím podnikům urychlit vývoj technologií, které podporují inovace dodavatelského řetězce

Blog_Fund

12/04/2024 | Italy, Vercelli

V roce 2022 jsme spustili náš Fond pro průmyslové inovace, program venture  kapitálových investic v hodnotě 1 miliardy dolarů, který podporuje nově vznikající technologické společnosti vyvíjející řešení v oblasti automatizace skladů a inovací dodavatelského řetězce. Od svého založení fond provedl tucet investic do slibných technologií, jako jsou Archetype AI, Instock a Mantis. Dnes fond činí další krok vpřed a zahajuje svou první Inovační výzvu, novou globální iniciativu, jejímž cílem je nalézt, vyzdvihnout a podpořit nové technologie, které pomáhají řešit současné skutečné výzvy, jimž čelí celé odvětví a provozy společnosti Amazon.

Společnost Amazon oznámila zahájení Inovační výzvy na své první evropské akci Delivering the Future, která se dnes konala v italském Vercelli.  Začínající společnosti, které působí v tomto odvětví, se mimo nutnosti zajištění kapitálu potýkají s řadou dalších překážek, jako je určení vhodnosti produktu pro trh, hledání zákazníků, škálování technologií a vyhodnocování způsobu a místa jejich prodeje. Kromě toho mají společnosti, jako je Amazon, specifické technologické požadavky, které si začínající firmy nemusí plně uvědomovat nebo nemusí vědět, jak je řešit bez poradenství.

Tyto problémy mnoha společnostem brání v dosažení bodu, kdy by mohly své technologie komerčně využít a nasadit ve velkém měřítku. Inovační výzva pomáhá řešit tyto problémy tím, že spolupracuje s organizacemi, které podporují podnikatele v oblasti robotiky, a nabízí zdroje společnosti Amazon spolu s možností, aby začínající podniky potenciálně vyvíjely, testovaly a komerčně své technologie využily ve spolupráci se společností Amazon. Inovační výzva bude otevřena začínajícím firmám z celého světa a bude probíhat ve spolupráci se společností Plug N Play.

„V návaznosti na naši historii výzev, které jsme připravovali pod vedením akademiků, jako je například Amazon Robotics Challenge, je nám potěšením nyní představit Inovační výzvu,“ řekla Franziska Bossartová, vedoucí Fondu pro průmyslové inovace společnosti Amazon. "Zatímco dříve jsme k vývoji autonomních robotických systémů pro činnosti související s automatizací skladů přizvali univerzitní týmy z celého světa, nyní využíváme potenciál průmyslu samotného a spolupracujeme přímo s robotiky, vědci a inženýry ze společností, které již na řešení těchto problémů aktivně pracují. Výzva nám nabízí další příležitost, jak podpořit ekosystém začínajících firem na mezinárodní úrovni, současně hraje důležitou roli při předávání informací o společnosti Amazonu ostatním firmám, které tak mohu lépe pochopit, jak by jejich produkty mohly řešit naše potřeby v oblasti technologií a logistiky."

Tato první inovační výzva se zaměří na inovace v oblasti balení a řešení, která zlepšují přehled o zásobách při vysoké skladové obrátce. Vzhledem k tomu, že společnost Amazon pracuje na zlepšení rychlosti doručování a nabídce produktů, je stále důležitější znát podrobnosti o skladových zásobách v každé fázi procesu. Výrobky musíme sledovat v celém dodavatelském řetězci, od námořního kontejneru až ke dveřím zákazníka. Možnost zjistit, co je uvnitř krabice, která je na cestě, aniž bychom ji fyzicky otevřeli a zpomalili doručování, představuje výzvu, kterou teprve musíme vyřešit. Řešením tohoto problému můžeme přispět ke zvýšení rychlosti dodávek, snížení nákladů zákazníků, nižšímu podílu vráceného zboží a náhradních objednávek, i k realizaci řady výhod v oblasti udržitelnosti.

"Inovační výzvu vnímáme jako skvělou příležitost spolupracovat s předními odborníky z celého odvětví na identifikaci a řešení konkrétních problémů, kterým Amazon čelí,“ uvedla Bossartová. „Těšíme se, až zahájíme tuto první výzvu a vytvoříme další příležitosti ke vzdělávání a zvyšování povědomí o dalších výzvách dodavatelského řetězce, které chceme překonat.“