Komunikat prasowy

Investice do technologií, bezpečnosti a odborné přípravy jdou ruku v ruce

Investice do technologií, bezpečnosti a odborné přípravy jdou ruku v ruce

Jak Amazon připravuje své provozy na budoucnost práce

Safety_blog

12/04/2024 | Italy, Vercelli

Amazon v rámci své celosvětové provozní sítě každoročně nasazuje stovky tisíc robotů a nové technologie pro automatizaci.  Jako největší světový výrobce průmyslových robotů jsme se na vlastní kůži přesvědčili, že investice do nových technologií mohou významně zlepšit naše pracoviště a vytvořit bezpečnější a efektivnější prostředí, kde zaměstnanci získají nové dovednosti i prostor pro kariérní růst. Zcela zásadní součástí našeho přístupu k novým technologiím, abychom maximálně využili jejich potenciálu, je zajištění odpovídajícího proškolení personálu.  To vyžaduje, aby naše týmy operátorů, technologů a odborníků na vzdělávání a rozvoj spolupracovaly a neustále plánovaly s ohledem na budoucnost.  

Vytváření bezpečnějšího pracoviště pomocí technologií

Laboratoř provozních inovací Amazon v italském Vercelli, která byla otevřena 11. dubna, je evropským centrem pro nové technologie, včetně pokročilé robotiky a inovací založených na umělé inteligenci. Je to skvělý příklad toho, jak naši odborníci na bezpečnost, inženýři, technici a vědci zabývající se umělou inteligencí pracují ruku v ruce na vývoji a testování nových technologií před jejich zavedením v naší síti.

Na slavnostním otevření laboratoře zdůraznila Sarah Rhoadsová, viceprezidentka pro globální bezpečnost a ochranu zdraví při práci, že společnost se i nadále zaměřuje na investice, inovace a objevování nových možností v oblasti bezpečnosti: „Zaměstnanci jsou srdcem a duší našeho provozu, a proto se technologie, které na našich pracovištích zavádíme, vždy zaměřují na to, aby usnadňovaly práci našemu týmu a zvyšovaly bezpečnost našeho provozu. Naše dlouhodobé investice v oblasti robotiky pomáhají snižovat fyzickou zátěž zaměstnanců a opakující se úkony, které mohou způsobit zranění, a zároveň jim pomáhají získávat nové dovednosti, které mohou přispět k dalšímu rozvoji jejich kariéry.“

Letos v březnu jsme zveřejnili údaje o bezpečnosti naší sítě provozoven za rok 2023, které ukazují, že se nám celosvětově daří dosahovat meziročního zlepšení. Naše celosvětová míra nehodovosti (RIR) - která zahrnuje všechny pracovní úrazy, které vyžadují více než základní ošetření první pomocí, se za poslední čtyři roky zlepšila o 30 % a naše celosvětová míra nehod s pracovní neschopností (LTIR), která zahrnuje všechny pracovní úrazy, které vyžadují pracovní volno, se za poslední čtyři roky zlepšila o 60 %. Naše nejnovější bezpečnostní ukazatele představují měřitelný a smysluplný pokrok a jsou přímým výsledkem více než 1 miliardy dolarů investovaných od roku 2019 do bezpečnostních iniciativ, technologií a programů. Jen pro rok 2024 jsme vyčlenili 750 milionů dolarů na další úsilí v oblasti bezpečnosti se zaměřením na zlepšení ergonomie.

Muskuloskeletální poruchy (MSD), častěji známé jako natažení nebo podvrtnutí, jsou nejčastější formou úrazů, ke kterým dochází ve skladovacích nebo přepravních společnostech. Proto se zaměřujeme na omezení opakovaných pohybů, jako je zvedání a pokládání předmětů nebo nesprávné držení těla při práci. V této oblasti může být robotika skutečným přínosem. V loňském roce jsme v našich distribučních centrech zavedli novou sofistikovanou technologii, která vede zaměstnance k tomu, aby naskladňovali a vyskladňovali výrobky v jejich ergonomicky optimálních zónách, tedy v oblasti mezi rameny a polovinou stehen. Díky této investici jsme zaznamenali v průměru 5% zlepšení kumulativních sil působících na dolní část zad a 7% zlepšení v oblasti ramen.  

Vzhledem k tomu, že v našich provozech působí více než 1,1 milionu zaměstnanců, mohou mít i malá zlepšení bezpečnostních procesů významný dopad. Klíčovou součástí odpovídajícího zajištění bezpečnosti je proto vytvoření takové pracovní kultury, v níž se může každý zaměstnanec podílet na vytváření a udržování bezpečného prostředí. Abychom tento trend podpořili, vytvořili jsme řadu mechanismů zpětné vazby s cílem zajistit, že nasloucháme zaměstnancům ohledně zlepšování bezpečnosti. Jedním z příkladů těchto snah je Dragonfly, nástroj dostupný na zařízeních zaměstnanců, který jim umožňuje snadno sdílet návrhy týkající se bezpečnosti se svými manažery, kteří mohou posléze přijmout vhodná opatření. Jen za rok 2023 jsme pomocí nástroje Dragonfly úspěšně provedli více než 200 000 pozorování, která přispěla ke zvýšení bezpečnosti našich provozů.

Investice do odborné přípravy a lépe placených pracovních míst

Staráme se o to, aby naši zaměstnanci měli k dispozici prostředky a školení, které potřebují k bezpečnému výkonu své práce, a také podporu, kterou potřebují k rozvoji své kariéry a udržení dobrého duševního zdraví. Pokaždé, když na našich pracovištích zavádíme novou technologii, musíme naše zaměstnance důkladně proškolit, aby se jim s ní dobře pracovalo. 

Od zavedení robotů do provozu společnosti Amazon jsme po celém světe přijali stovky tisíc zaměstnanců pro práci v našich závodech a vytvořili více než 700 nových pracovních kategorií. Jen v našich evropských distribučních centrech bylo za posledních deset let díky inovacím, jako jsou ty, které vyvíjíme ve Vercelli, vylepšeno 50 000 pracovních míst. Tyto nové role jsou důkazem toho, jak mohou nové technologie, jako je robotika s umělou inteligencí, technologie třídění a autonomní mobilní roboti, přinášet zaměstnancům výhody a připravit je na pracovní prostředí budoucnosti. Mezi pozice, které školíme, patří například správci a technici robotizovaných provozů. Zaměstnanci na těchto pozicích pomáhají usnadnit bezpečný provoz mobilních robotů, které přemisťují zboží v našich centrech. Zaměstnáváme také techniky údržby, kteří pomáhají udržovat všechny technologie na našich pracovištích trvale v provozu. Tyto pozice vyžadují odbornou přípravu v oblasti mechatroniky a robotiky, a za tímto účelem disponujeme programy, které nabízejí průmyslové certifikace a odborná školení, které zaměstnanci pro přechod do těchto týmů potřebují.

Robert Marhan, viceprezident People eXperience and Technology pro provozní síť Amazonu v Evropě, jenž zahájil svou kariéru ve společnosti Amazon v provozu distribučního centra v Německu, vysvětluje, jaké výhody tyto trendy přináší zaměstnancům: „Navrhování, výroba a nasazení robotiky v naší síti vytváří ve společnosti Amazon nové role a příležitosti pro naše zaměstnance. Jen v našich evropských distribučních centrech bylo díky inovacím, jako jsou ty, které vyvíjíme ve Vercelli, vylepšeno na 50 000 pracovních míst. Pevně věřím, že moderní pracovní prostředí budoucnosti bude stále vytvářet příležitosti k získávání nových dovedností a podpoře profesního růstu.“

Technologie také otevírají dveře rozmanitější pracovní síle. Vyplnění mezer v technických dovednostech vytváří příležitosti pro skupiny, které by jinak k těmto pozicím neměly přístup. V roce 2014 jsme spustili školicí program Career Choice v Evropě, abychom zlepšili dovednosti zaměstnanců a rozšířili jejich kariérní možnosti ve společnosti Amazon i mimo ni. Projekt Career Choice nabízí cestu k lépe placeným pracovním místům s předplaceným školným za získání odborné kvalifikace i programy pro zdokonalení jazykových znalostí. Mezi nejoblíbenější studijní obory patří technologie a doprava. Od roku 2012 prostřednictvím tohoto školícího programu získalo odbornou kvalifikaci nebo si prohloubilo vzdělání více než 200 000 zaměstnanců po celém světě. 

Získáváme perspektivu a plánujeme dopředu

Abychom pomohli připravit zaměstnance na dovednosti, které budou s nástupem nových technologií potřebné, je důležité, abychom pochopili, jak zaměstnanci vnímají používání technologií na pracovišti. Proto jsme loni v říjnu oznámili spolupráci s Massachusettským technologickým institutem (MIT) na výzkumu dopadu automatizace na práci. Prostřednictvím tohoto partnerství podporujeme rozšíření automatizační kliniky MIT, která pomáhá technickým výzkumníkům, kteří se snaží lépe porozumět tomu, jak zaměstnance a organizace ovlivňují nové technologie, jako jsou roboti a umělá inteligence. Naše spolupráce podporuje také studii vedenou MIT ve spolupráci s výzkumnou společností Ipsos, jejímž cílem je zjistit názory veřejnosti a zaměstnanců na využívání robotiky a umělé inteligence v průmyslovém prostředí. Na přípravě studie MIT nezávisle spolupracoval s Ipsos a letos byl uskutečněn průzkum v devíti zemích, konkrétně v USA, Francie, Německa, Itálie, Polska, Španělska, Velké Británie, Austrálie a Japonska.

MIT v současné době analyzuje data z tohoto průzkumu a své závěry plánuje ještě letos uveřejnit. Dle Bena Armstronga, výkonného ředitele střediska Industrial Performance Center MIT: „Jsme nadšeni z potenciálu tohoto partnerství vytvářet nové poznatky o dopadu nových technologií na práci – a uvádět je do praxe způsoby, které jsou přínosem pro zaměstnavatele i jejich pracovníky. Tento průzkum je prvním významným krokem, který nám pomůže zjistit, co motivuje pracovníky k práci s novými technologiemi a za jakých podmínek podle jejich názoru mohou tyto technologie zlepšit jejich práci. Podle našich prvních zjištění pracovníci v různých zemích velmi kladně vnímají to, do jaké míry může automatizace zlepšit jejich bezpečnost a samostatnost při práci, stejně jako jejich schopnosti získávat nové dovednosti. Pracovníci mají větší obavy z možného dopadu automatizace na jejich mzdy a udržení pracovních míst. Data však naznačují, za jakých okolností se pracovníci mohou s automatizací lépe vyrovnat. Pracovníci uvádí kladnější postoj k dopadům automatizace, pokud zaměstnavatel investuje do jejich osobního rozvoje, a pokud mají více přímých zkušeností s pokročilými technologiemi, jako jsou roboti. Tento průzkum ještě skýtá značný potenciál a my se těšíme, že se s vámi o další informace podělíme, až se tato spolupráce dále rozvine.“

Neustále inovujeme a snažíme se být nejlepším zaměstnavatelem na Zemi díky dalšímu pokroku v oblasti robotiky a umělé inteligence, které utváří způsob, jakým navrhujeme pracoviště budoucnosti. I když jsme již učinili velký pokrok, teprve začínáme!