Komunikat prasowy

Společnost Amazon oznámila investice do robotiky a technologií využívajících umělou inteligenci v celé Evropě ve výši více než 700 milionů eur

Společnost Amazon oznámila investice do robotiky a technologií využívajících umělou inteligenci v celé Evropě ve výši více než 700 milionů eur

Společnost Amazon využívá k vývoji a testování nových technologií svou inovační laboratoř, kde pracuje různorodý tým vědců a inženýrů z celého světa.

Tech_Blog

11/04/2024 | Italy, Vercelli

Uprostřed staletých rýžových polí v severoitalském Vercelli se nachází budova, která utváří budoucnost práce. Inovační laboratoř Amazon je jedním z nejpokročilejších evropských center pro inovace v oblasti robotiky. Jedná se o mezinárodní centrum, kde vědci a inženýři vyvíjejí a testují nové technologie, mimo jiné pokročilou robotiku a inovace na bázi umělé inteligence, které utvářejí budoucnost práce v síti center společnosti Amazon.

Investice do pokročilých technologií v evropské síti distribučních center Amazonu

Laboratoř byla založena v roce 2017 a slouží jako centrum globálního týmu pro mechatroniku a udržitelné obalové technologie. Tento tým vznikl v roce 2019 a do konce roku 2024 bude zodpovědný za zavedení více než 1 000 nových robotů a inovací využívajících umělou inteligenci v celé evropské síti distribučních center společnosti Amazon, přičemž se jedná o investicí přesahující 700 milionů eur. Tyto nejmodernější technologie zahrnují třídiče zboží, paletové vozíky a automatizovaná naváděcí vozidla, která podporují zaměstnance při plnění úkolů ve všech provozech společnosti. Robotika a technologie hrají klíčovou roli při vylepšování provozní sítě Amazonu, zatímco umělá inteligence firmě umožňuje uplatnit tyto inovace v globálním provozu, jenž slouží milionům zákazníků po celém světě.

S každou technologií přichází odlišné požadavky na dovednosti a v mnoha případech vznikají nové specifické pracovní role. V posledním desetiletí bylo více než 50 000 pracovních míst v distribučních centrech po celé Evropě vylepšeno zavedením nových technologií, které podporují zaměstnance v jejich rolích, zajišťují jim bezpečnější pracovní prostředí a možnosti dalšího zvyšování kvalifikace.

Robotika a inovace na bázi umělé inteligence zároveň pomáhají zlepšovat cenové podmínky, nabídku a komfort zákazníků společnosti Amazon. Jde o jeden z faktorů, který v roce 2023 umožnil Amazonu doručovat předplatitelům služby Prime nejrychleji v celosvětovém měřítku – konkrétně bylo více než 7 miliard kusů zboží doručeno tentýž nebo následující den, z toho více než 4 miliardy kusů v USA a více než 2 miliardy kusů v Evropě.

Mezinárodní hub : od školících týmů po prohlídky pro veřejnost

Laboratoř představuje více než jen mezinárodní inovační centrum pro týmy Amazonu. Slouží jako školící středisko pro operátory divize Amazon Robotics, a také jako testovací místo pro začínající podniky, které prostřednictvím Fondu pro průmyslové inovace společnosti Amazon získávají finanční prostředky a poradenství. Od roku 2024 bude navíc laboratoř otevřena pro veřejné prohlídky, a nabídne tak zákazníkům, školám nebo jakýmkoli jiným zájemcům možnost poznat, jak Amazon vyvíjí inovace.

Stefano La Rovere, ředitel globální divize robotiky, mechatroniky a udržitelných obalových technologií, řekl:

„Jsme hrdí na to, že můžeme otevřít dveře naší laboratoře nejen jako centra inovací společnosti Amazon, ale také proto, abychom zákazníkům, školám a začínajícím podnikům nabídli inspiraci a seznámili je s možnostmi technologií pro vytvoření lepší a bezpečnější budoucnosti práce. Ve společnosti Amazon si vždy klademe vysoké cíle – během pěti let do konce roku 2024 investujeme více než 700 milionů eur do nasazení více než 1 000 robotických systémů do naší evropské sítě distribučních center. Zavedení nových technologií v posledních deseti letech navíc v našich provozech v Evropě vylepšilo na 50 000 nových pracovních míst.“

Stefano La Rovere doplnil: „Laboratoř je působištěm různorodého mezinárodního týmu inženýrů a vědců, kteří se věnují hledání inovativních způsobů, jak zlepšit každodenní úkoly našich zaměstnanců, zajistit bezpečnější pracoviště, a přitom trvale plnit očekávání našich zákazníků.“

Jen pro rok 2024 Amazon očekává, že v evropské síti zavede 120 nových automatizačních technologií. Pojďme se společně podívat na některé z nejzajímavějších inovací, které v posledních letech v laboratořích společnosti Amazon vznikly, včetně dnes představeného univerzálního robotického štítkovače (URL), a můžeme se seznámit i s tím, jak mění pracovní prostředí ve společnosti Amazon i mimo ni.

Univerzální robotický štítkovač (URL)

URL (Univerzální robotický štítkovač) je ukázkou vysokorychlostní technologie automatického štítkování, která zlepšuje umístění a přilnavost etiket na nepravidelných površích. Jeho inovace spočívá ve schopnosti aplikovat etikety různých typů a rozměrů a na nejrůznější typy výrobků nepravidelného tvaru. Na jedné straně umožňuje aplikovat menší etikety, a tím přispět ke zmenšení rozměrů balení, mimo to však umožňuje umístit etikety na papírové sáčky, a to i nepravidelného tvaru, nebo přímo na výrobky, které je následně možno zaslat v původním obalu. Odstraňuje se tak potřeba dalších obalů, což přispívá ke snížení množství odpadu a recyklovaných materiálů na straně zákazníka. Stroj URL představuje významný pokrok v technologii doručování zboží. Zlepšuje celý proces štítkování, přispívá k dosahování cílů společnosti v oblasti udržitelnosti a v konečném důsledku je tak přínosem pro zaměstnance, zákazníky i životní prostředí.

Univerzální třídič výrobků (UIS)

Univerzální třídič výrobků (UIS) zajišťuje, aby byly tisíce produktů každý den efektivně roztříděny na expediční místa. Po uvedení do provozu systém využívá pokročilou bezdrátovou technologii k řízení vozíků, tzv. iBOTů, které se pohybují různými směry, přenášejí předměty a dodávají je do přepravek, které jsou již rozděleny dle míst konečného určení. Toto pečlivé plánování zajišťuje přesné spárování konkrétního zboží s odpovídající přepravkou. Prioritou zařízení UIS je bezpečnost a ergonomie na pracovišti. Díky zapojení inteligentní technologie systém minimalizuje fyzickou zátěž zaměstnanců a přispívá k bezpečnosti na pracovišti. Zařízení UIS navíc zajišťuje prostorově efektivní třídění: tento systém může pojmout až 40 různých přepravek, které odpovídají 40 různým místům určení, to vše při kompaktních rozměrech. Díky tomu může Amazon zmenšit rozměry svých budov a snížit tak svou uhlíkovou stopu i spotřebu energie.

Zařízení pro automatické odebírání přepravek (ATR)

Zařízení pro automatické odebírání přepravek doplňuje systém UIS při optimalizaci procesů a zlepšování bezpečnosti a ergonomie pro zaměstnance. Vozík připojený k systému UIS se pohybuje po kolejové dráze vedoucí podél celé stěny se systémem UIS a přijímá oznámení o naplnění přepravky. V reakci na tento signál se vozík přesune k plné přepravce a pomocí speciálního ramene ji vymění za prázdnou přepravku. Po dokončení výměny může systém UIS pokračovat v doručování zboží do toho umístění a proces se postupně opakuje. Automatizací procesu výměny přepravek ATR snižuje množství namáhavé manuální práce, čímž přispívá ke zjednodušení a lepší ergonomii pracovního postupu s nižším počtem kroků a zdvihů pro zaměstnance společnosti Amazon, přičemž zároveň zvyšuje efektivitu.

Maticový třídič sáčků do kontejnerů (BCMS)

Maticový třídič sáčků do kontejnerů (BCMS) optimalizuje třídicí kapacity Amazonu díky tomu, že je schopen identifikovat a seskupovat balíky se stejným místem určení v rámci distribučního centra a zajišťuje tak při kompaktních rozměrech ergonomické a prostorově efektivní třídění zboží. Systém inovativně třídí balíky do přepravních vaků, které jsou připraveny k závěrečné fázi doručení. Zamezuje tak zbytečnému dvojímu kontaktu se stejnou zásilkou v distribučním a třídícím centru, čímž optimalizuje provozní efektivitu a snižuje množství namáhavé lidské práce.

Automatizovaný řízený vozík (AGC)

Automatizovaný řízený vozík (AGC) je plochý autonomní robot na kolečkách, který vjíždí pod stohy prázdných přepravek a automaticky je přepravuje po distribučních centrech. Snižuje tak potřebu, aby zaměstnanci tlačili nebo přenášeli těžká břemena na dlouhé vzdálenosti. Senzory na spodní straně robota snímají magnetickou pásku na podlaze, která slouží pro jeho nezávislou navigaci, zatímco bezpečnostní snímače zjišťují, zda se v cestě nenachází nějaké osoby nebo překážky, takže AGC může zpomalit nebo zastavit, dokud se cesta neuvolní.

Robotický třídič (FSRI)

Roboti mají rádi, když je ve věcech pořádek, a FSRI je důmyslné zařízení, které zajišťuje, že balíky procházejí distribučním centrem plynule, stabilně a spořádaně. Systém FSRI přebírá opakující se úkoly a usnadňuje tak zaměstnancům práci. Díky inteligentním optickým senzorům rozpozná balíčky, ať už se ocitnou kdekoli na dopravníku, a šikovné robotické rameno je vyzvedne a pošle dál. „Ruka“ robota používá přísavky pro elegantní manipulaci s nejrůznějšími balíčky.

Robotický paletizátor přepravek (RTP)

Technologie robotického paletizátoru přepravek (RTP) je základní součástí procesu paletizace. Zařízení má dvě robotická ramena, která pracují ve vzájemné souhře a s přesností a pečlivostí skládají několik přepravek na dvojici palet. První rameno umisťuje tři nebo čtyři vrstvy přepravek na každé paletě, zatímco druhé rameno seskládá dvě palety na sebe a vytváří tak jeden celek. RTP pak vše bezpečně sváže popruhy a opatří přepravním štítkem, načež zaměstnanec sadu palet bezpečně přemístí do přívěsu určeného pro expediční sklad. Jedná se o komplexní řadu činností, které přispívají k bezpečnějšímu a ergonomičtějšímu procesu a ve svém důsledku šetří zaměstnance před opakovaným zvedáním těžkých předmětů.

Technologie automatizovaného balení společnosti Amazon

Technologie automatizovaného balení společnosti Amazon naskenují konkrétní zboží a na základě výpočtu správného množství papíru potřebného k rychlému a přesnému zabalení vytvoří požadovaný obal. Tento stroj balí jednotlivé položky – například videohry, sportovní vybavení a kancelářské potřeby – do na míru vyrobených papírových sáčků, které jsou odolné a pružné. Pomocí technologie tepelného utěsňování uzavírá každý sáček a minimalizuje prázdný prostor. Díky balení zboží do 100% recyklovatelných obalů z lehkého papíru, které jsou vyrobeny na míru a bez potřeby výplňového materiálu, pomáhají tyto stroje ušetřit v průměru více než 26 gramů obalů na zásilku. Lehké papírové sáčky používané společností Amazon jsou až o 90 % lehčí než kartonové krabice podobné velikosti.

Robotizovaný provoz Amazon 

Robotizovaný provoz Amazonu je srdcem distribučního centra. Technologie proměňuje správu zásob, přičemž upřednostňuje bezpečnost a pohodlí zaměstnanců v prostoru, kde technologie při skladování a vychystávání milionů kusů zboží pracují v harmonii s lidmi. Tisíce pohonných jednotek AR (Amazon Robotics) se efektivně pohybují pod žlutými skladovými gondolami, dopravují je na ergonomická pracoviště a posléze zpět do skladu zásob. Zaměstnancům tak odpadá nutnost překonávat dlouhé vzdálenosti při přepravě jednotlivých předmětů.